Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия

Автор:

14.50 лв.

Тезата на „Жизнена стратегия” е, че съвременната организация се нуждае от мислене, което е фокусирано наистина върху хората. Затова всяка организация, която иска да постига конкурентно предимство чрез своите хора, трябва да изгради целенасочено процеси, с които да поддържа човешкия потенциал.

Важно: Сайтът ни не приема поръчки в момента.

Описание

Напоследък ръководители, включително и у нас, предпочитат да казват, че ценят и уважават своите служители. Същевременно самите служители не се чувстват вдъхновени, ангажирани и свободни да изразяват мнението си. Защо се случва това разминаване?

Отговорът на Линда Гратън – авторка на книгата „Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия” е, че съвременната организация се нуждае от мислене, което е фокусирано наистина върху хората. Затова и нейната основна теза, върху която е написана и самата книга е, че всяка организация, която иска да постига конкурентно предимство чрез своите хора, трябва да изгради целенасочено процеси, с които да поддържа човешкия потенциал.

Ето един цитат от началото на „Жизнена стратегия”:

„Хората са същностно различни от финансовия капитал и технологиите и изместването на източниците на конкурентно предимство към тези ресурси има дълбоки последици за организацията. Ако поставяме хората в центъра на успешното конкурентно предимство, ще трябва да си дадем пълна сметка за основните характеристики на човешкия капитал.”

И наистина, когато започнете да четете книгата, ще откриете, че Линда Гратън разгръща идеята за жизнена стратегия като извежда на преден план:

  • Три основни характеристики на хората като капитал на организацията;
  • Необходимост от девет управленски компетентности, за да бъдат използвани и поддържани по-горните характеристиките;
  • Шестте стъпки за създаване на жизнена стратегия на организацията.

Надяваме се, че това ще ви бъде от полза в прочита и осмислянето на важни пасажи от книгата.

Какви са ползите от „Жизнена стратегия”?

Първото, което ще научите от прочита на тази книга е какви точно са характеристиките на хората като човешки капитал на организацията. Много се говори по този въпрос, но винаги общо и абстрактно. И затова характеристиките на човешкия капитал са най-често пренебрегваните. Оттам и липсата на усилия за създаване на доверие в служителите, честите, а понякога и противоречиви послания, ориентираността към краткосрочни резултати и др.

На второ място, от тази книга ще научите точно 9 управленски компетенции (способности), с чиято помощ организацията може да поддържа конкурентно предимство чрез хората.

Третата полза, която можете да получите от книгата „Жизнена стратегия” е начинът, по който да изградите конкурентно предимство на организацията чрез хората. На близо 140 страници, вие ще имате възможност да усвоите този начин. Какво по-ценно и по-практическо от това могат да получат читателите на една книга?

И накрая, книгата ще е полезна за вас с много практически примери, истински случки и възможностите да приложите голяма част от прочетеното в тях във вашата организация.

Освен текстовете, написани в лек и непринуден стил, книгата притежава още няколко особености. Става дума за много добрата структура (организация) на текста, което улеснява осмислянето на предложенията.

„Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия“ съдържа още и „Работна тетрадка” – 20 страници, пълни с въпроси, на които можете да потърсите точни и конкретни отговори, които се отнасят до вашата организация.

Книгата има и подробна библиография по темата за хората и тяхното управление. Индексът в края на книгата улеснява ползването на различни понятия, имена, автори и др.

„Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия“ е написана, за да се ползва от ръководители с отворено съзнание и желание да направят своите организации ефективни и ефикасни с помощта на хората. Разбира се най-добре е тази книга да се чете и прилага от висши ръководители, тъй като от тях следва да започне процеса на съставяне на жизнена стратегия на една организация.

Представяне от издателството

Някога парите ви купуваха пазарния дял, а технологията ви носеше конкурентно предимство. Днес дори 23-годишните могат да спечелят един милион долара, а технологията се имитира в рамките на няколко месеца. Е, коя е следващата голяма граница пред предимствата на бизнес организациите? Хората, които са в тях. Единствено те могат да превърнат стратегията в жива, дишаща цел.

В тази повратна за областта книга Линда Гратън за пръв път споделя с нас „защо” и „как” на процеса на поставяне на хората в центъра на корпоративната стратегия. Ако компаниите искат да подобрят резултатите си в бизнеса, трябва да осъзнаят и развият душата на организацията: те имат нужда от „Жизнена стратегия”.

„Растящ брой мениджъри по света започват да осъзнават, че човешкият капитал бързо измества физическия и финансовия като ключов източник на конкурентно предимство. Предизвикателството е да се разберат тънкостите на свързването на стратегията за хората с бизнес стратегията. Концептуално внушителна и въпреки това силно практична, книгата на проф. Гратън ще бъде изключително полезна за установяването на тази връзка.“

Сумантра Гошал, професор по стратегическо лидерство в „Лондон бизнес Скул”

„Отдавна очаквахме свързването на бизнес стратегията със стратегията в областта на човешките ресурси. „Жизнена стратегия” комбинира убежденията, целта и процеса, за да даде практически кадрови решения за бизнес и организационните резултати. Линда Гратън налага репутацията си на експерт, подпомагащ отличните постижения на бизнеса, хората и човешките ресурси чрез моделиране на своите ценности и прагматизъм в процес, който дава резултати. Отдавна се нуждаем от тази книга. Тя вече е при нас!”

Джон Хофмайстър, директор „Човешки ресурси” в „Роял Дъч/Шел Груп

Съдържание

Признателност

Предговор

Първа част. Новият подход: поставяне на хората в центъра на корпоративната стратегия

Вдъхновението на хората: някои професионални преживявания

Хората са в центъра на успеха в бизнеса

Трите принципа на новия подход

Деветте способности и новия подход

Втора част. Трите принципа на философията на жизнената стратегия

Първи принцип: Ние действаме във времето

Реалностите на човешката гледна точка за времето

Времетраене на циклите на промяна в човешките нагласи и изпълнение на работата

Използване на човешката перспектива за времето: трите основни способности

Втори принцип: Ние търсим смисъл

Защо имаме смесени послания

Защо е толкова важен смисълът в организациите

Използване на човешката природа на смисъла: три основни способности

Трети принцип: ние имаме душа

Защо се обръща толкова малко внимание на душата на организацията

Ангажиране с душата на организацията: трите способности

Трета част. Шестте стъпки към създаването на жизнена стратегия

Пътешествието на жизнената стратегия: Хвърляне на мост от философията към действието

Създаване на жизнена стратегия: съдържание на пътешествието

Създаване на жизнена стратегия: пътят на пътешествието

Първа стъпка: Изграждане на ръководна коалиция

Ръководният принцип

Средства и техники

Първата стъпка в действие

Каква е ползата за вас

Къде сте сега

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Втора стъпка: Изграждане на представа за бъдещето

Ръководни принципи

Средства и техники

Стъпка 2 в действие

Каква е ползата за вас

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Трета стъпка: Разбиране на настоящите способности за идентифициране на несъответствията

Ръководни принципи

Средства и техники

Стъпка 3 в действие

Къде сте сега

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Четвърта стъпка: Създаване на карта на системата

Ръководни принципи

Средства и техники

Стъпка 4 в действие

Каква е ползата за вас

Къде сте сега

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Пета стъпка: Моделиране на динамиката на визията

Ръководните принципи

Средства и техники

Стъпка 5 в действие

Каква е ползата за вас

Къде сте сега

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Шеста стъпка: Хвърляне на мост към действието, пътешествието продължава

Ръководните принципи

Средства и техники

Каква е ползата за вас

Къде сте сега

Движение напред

Обобщение на конкретните действия

Призив към действие: Послание към лидерите и общността на специалистите по човешки ресурси

Посланието към лидерите

Посланието към специалистите по човешкия потенциал

Четвърта част. Работна тетрадка на жизнената стратегия

Част І- Новият подход: поставяне на хората в центъра на корпоративната стратегия

Част ІІ – Трите принципа: философията на жизнената стратегия

Част ІІІ- Шестте стъпки към създаването на жизнена стратегия

Заключение

Библиография

Индекс

За автора

Линда Гратън е професор по управленска практика в London Business Scholl. Ползва се с авторитета на квалифициран експерт консултант по мениджмънт. През 2009г. е включена в списъка на Топ 20 за световни бизнес мислители. Нейната книга „Жизнена стратегия е публикувана през 2000 г. и вече е преведена на 15 езика. Висшите мениджъри по света определят тази книга за най-значимата книга по мениджмънт през 2000г.

Линда Гратън е автор и на други книги.

Данни за книгата

Тегло 0.56 kg
Размери 14 × 21 × 3 cm
Издателство

Класика и стил

Година на издаване

2002

Корица

Твърда

Страници

305

Отзиви

Все още няма отзиви за този продукт.

Напишете първия отзив за „Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия“