Ораторско майсторство и презентиране For Dummies

Автори: ,

15.99 лв.

На която и да е страница да отворим „Ораторско майсторство и презентации for Dummies”, ще срещнем само полезни, много интересно написани и поднесени идеи, които всеки може да приложи в ежедневието и работа си!

Важно: Сайтът ни не приема поръчки в момента.

Описание

„Още в момента, в който сме се научили да говорим и в зората на човечеството – пишат авторите на „Ораторско майсторство и презентации. For Dummies” – Малкълм Къшнър и Роб Йънг – пещерните хора са изкрещяли „Огън”, съставяли са речи, за да мотивират, убеждават и влияят един на друг.”

Оттогава досега предаването на идеи, представянето на себе си, говоренето пред публика, е едно от най-важните умения. Особено в съвременния свят. Обобщавайки своя богат професионален опит на оратори, презентатори, преподаватели и участници в радио и телевизионни предавания, Къшнър и Йънг написват „Ораторско майсторство и презентации for Dummies” през 2008г. Книгата е издадена на български език от АлексСофт.

В началото на „Ораторско майсторство и презентации for Dummies” авторите споделят следното:

„Издавани са много книги за ораторско майсторство, в които има много и разнообразни препоръки от различни автори.

Ние като автори смятаме, че огромният ни опит като говорители и преподаватели, правят тази книга уникална. Преподавали сме в университети на Великобритания и Южна Каролина, работили сме в международен мащаб, писали сме речи анонимно за известни бизнесмени, пропътували сме лекционната верига като водещи говорители на големи срещи на корпорации и сдружения, появявали сме се по телевизиите на Великобритания и САЩ.”

Не само този цитат, но и прочитът на „Ораторско майсторство и презентации for Dummies”, убеждава, че книгата е уникална по начина, по който е написана и представена. Основната идея е, че ключът към успеха е в това, което казваме и за да получим от живота това, което искаме, трябва да умеем да представяме себе си енергично, достоверно и убедително.

Ето кои са въпросите, на които Къшнър и Йънг отговарят компетентно, опирайки се на личния си опит:

  • С какво да започнем, ако ни предстои презентация или просто предаване на идея пред други хора?
  • Каква подготовка следва да направим
  • Как да постъпим, за да създадем блестяща презентация или реч?
  • Как да изнесем речта и презентацията си?
  • Кои са най-често срещаните ситуации на говорене?
  • Кои са 3-те списъка с най-важните „десет” изисквания за успешна реч и презентация?

„Ораторско майсторство и презентации for Dummies” е организирана в 6 части и 20 отделни глави. На която и да е страница да отворим книгата, ще срещнем само полезни, много интересно написани и поднесени идеи, които всеки може да приложи в ежедневието и работа си!

Представяне от издателството

Ясни съвети за изнасяне на блестяща реч

С подходяща подготовка, дори и най-нервният говорител може да изнесе блестяща презентация. Ораторското майсторство и презентиране For Dummies ви учи как да подготвите речта си и как да настроите гласа си за перфектно поднасяне на речта. Уверените говорители могат да намерят експертни съвети относно правилната употреба на помощни средства, импровизирана реч, открояване на време на „кръгли маси” и много повече.

Съдържание

За авторите
Посвещението на Малкълм
Посвещението на Роб
Благодарностите на Малкълм
Благодарностите на Роб

Въведение
Защо се нуждаете от тази книга
За тази книга
Използвани маркери
Груповати предложения
Как е организирана тази книга
Използвани икони

Част. І. Да си натопим краката (и четките)

Глава 1. Изнасяне на презентация или реч
Откриване на тва, което трябва да знаете
Предварителна подготовка
Правене на проучване
Организиране напрезентацията
Развиване на презентацията
Избиране на правилния материал
Започване и завършване на речта
Усъдършенстване
Свислена ли е презентацията ви
Оформяне на стил
Използване на визуални средства
Изнасяне на презентацията
Преодоляване на страха от подиум
Езикът на тялото
Въпроси на публиката
Работа с публиката
Подготовка за специални ситуации на говорене
Говорене под напрежение
Представяне на други говорители
Говорене на срещи на група експерти или на кръгли маси
Говорене на международни срещи
Частта на десетте

Глава 2. Подготовка
Извършване на важна подготовка
Нземане на решение дали да говорите
Поставяне на конкретни цели
Получаване на съществена информация
Приемане на темата на речта
Анализиране на публиката
Демографска статистика
Разберете какво публиката знае
Свързване с публиката
Поставете се на мястото на публиката
Предизвикайте ги
Бъдете съпричастни с публиката
Определете подгрупите в публликата и се обърнете към ткях
Подчертайте ползите от това, което ще кажете

Глава 3. Провеждане на проучване
Събиране на източници
Потърсете себе си
Създаване на нов личен опит
Използвайте това, скоеторазполагате
Интервюиране
Посетете библиотеката
Четене на «Файнешънъл таймс»
Свързване с база данни
Как някой да направи проучването вместо вас
Разговор с изследователски екип на музея
Търсене в интернет
Вамиране на най-доброто при търсене в интернет
Намиране на визуални средства
Събиране на съвети за презентиране

Глава 4. Организиране на презентацията
Избиране на материал
Изследване на модела на организация
Придържане към две основни правила
Често използвани мосели
Планиране и нахвърляне на идеи
Създаване на схематично изложение
Кога да започнете
Колко точк да включите
Тайминг
Определяне на продължителността на речта
Усъвършенстване на темпото на изложение
Организирайте подготовка на презентацията ефективно

Част ІІ. Подготовка на презентация или реч

Глава 5. Изграждане на съдържанието на презентацията
Отправяне на призими към публиката
Използване на логически средстнва
Откриване на надеждни форми на свързващо съдържание
Изкуството за разказване на истории
Въздействието чрез цитати
Силата на числата
Използване на дефиниции за яснота
Нови идеи чрез аналогии
Използвайте примери

Глава 6. Успешен старт
Функции на въведението
Идеалното въведение
Отговаряне на очакванията
Включване на необходимата основа
Подходящата продължителност
Писане на въведение
Формулата на шоубизнеса
Често срещани грешки
Петнадесет невероятни начина за начало
Използване на цитат
Използване на риторичен въпрос
Използване на история или анекдот
Използване на поразителна статистика
Използване на историческо събитие
Използване на събитие, което се е случило на днешна дата
Използване на заглавието на презентацията
Провокиране на публиката
Да покажете познаване на публиката
Развиване на връзка в публиката
Подчертаване на важността на темата
Отнасяне към случая
Свързване на вашата презентация с предишни презентации

Глава 7. Успешен финал
Как да направите заключението сполучливо
Как да напишете въздействащо заключение
Предварително осведомяване на публиката
Да придадете заключително звучене
Намиране на правилната продължителност
Напишете го от началото до край
Направете последните думи запомнящи се
Обясняване, че сте на разположение
Избягване на често срещани грешки
Как да завършите със стил
Преразглеждане на началото
Използване на цитат
Задаване на въпрос
Разказване на история
Рецитиране на стихотворение
Кажете на публиката какво да прави
Молба за помощ

Част ІІІ. Създаване на блестяща презентация или реч

Глава 8. Придаване на смисъл на презентацията
Безболезнено редактиране на презентацията
Използване на разговорен език
Четене на глас
Придържайте се към прост език
Избягване на дълги изречение
Използване на деятелен залог
Бъдете конкретни
Използване на вълнуващи глаголи
Изчистване на клишета и често използвани думи
Изглаждане на ритъма
Избягвайте чужди думи и изрази
Преходи
Как се използват преходи
Работа с преходи
Избягване на често срещан грешки при преходи
Прекалено малко
Прекалено кратко
Прекалено еднакво

Глава 9. Правилно използване на думите
Изглаждане на стила и тона
Как се използва жаргон
Създаване на лозунги
Подправяне на речта с класически риторически способи
Хипербола
Алюзия
Алитерация
Метафора
Сравнение
Риторични въпроси
Правилото на трите
Повторение

Глава 10. Разработване на визуални средства
Използване на таблици и графици
Избиране на таблици или графика
Съставяне на сполучливи таблици и графика
Използване на PowerPoint и шрайбпроекти
Използване на PowerPoint
Използване на прозрачни фолиа за шрайпроектори
Лесни правила на оформяне
Ентусиазъм за флипчартове
Избягване на често срещани грешки при работата с флипчартове
Ефективно използване на флипчартове(създаване на въздействащо видео и аудиоматериали
Използване на аудиоматериал
Включване на аудиоматериал
Въздействие чрез мултимедиа
Събиране на подходящо мултимедийно оборудване
Софтуер за мултимедийни презентации
Създаване и редактиране на изображения, звук и текст
Системи за обединяване на мултимедийни приложения
Получаване на разрешение за използване на съдържание
Впечатляване на публиката с прости мулитмедийни техники
Бъдете практични с раздаване на печатния материал
Въздействието на безплатните печатни материали
Включване на правилната информация
Кога да раздавате безплатни печатни материали

Част ІV. Произнасяне на презентация или реч

Глава 11. Преодоляване на безпокойството
Променяне нагледната точка
Осъзнаване на истинското настроение на публиката
Визуализация на успеха
Убедете себе си, че презентацията ще бъде страхотна
Превърнете страшното в страхотно
Упражнения против стрес
Тайната е – не изглеждайте нервни
Предотвратяване на нервността справяне с нея
Напишете въведението и заключението
Предвиждане на проблеми и подготвяне на решения
Пристигане по-рано
Разделяне и владеене
Не се извинявайте за безпокойствието си
Възползвайте се от чувството на безпокойство
Репетирането води до съвършенство и до увереност
Глава 12. Разбиране на езика на тялото
Разбиране на езика на тялото
Изпращане на послание чрез изграждане на лицето
Подчертаване на презентацията чрез стойката
Изразяване на правилното послание чрез жестовете
Станете интернационални
Зрителният контакт има значение
Впечатляващо облекло
Предаване на правилния образ
Облекло за неофициални срещи
Усвояване на позиционирането и движението
Влизане и излизане
Движение
Заставане в силната позиция
Презентиране на подиум
Ефективно използване на подиума
Невербални елементи на речта – какво казва гласът ви за вас

Глава 13. Справяне с въпросите на публиката
Основни правила
Предвиждайте въпросите
Отговаряйте на въпроси след края на речта
Не позволявайте на някои от слушателите да доминират
Насърчавайте слушателите да задават въпроси, а не да изнасят речи
Слушайте въпросите
Повторете въпроса
Не гадайте
Завършете с успех B&О
Измисляне на идеален отговор
Правилно отношение към отговора
Даване на отговор
Техники за справяне с въпроси
Отвръщане на въпроса
Пренасочване на въпроса
Перифразиране на въпроса
Поставяне на въпроса в контекст
Изграждане на мост
Работа с често срещани типове въпроси
Реагиране в специфични ситуации
Работа с враждебни въпроси
Предотвратяване на задаването им
Справяне с враждебни въпроси

Глава 14. Работа с публиката
Тълкуване на реакцията на публиката
Обърнете внимание на езика на тялотоЗадаване на въпроси за преценяване на публикта
Накарайте публиката да се чувства като у дома си
Работа с трудна публика
Справяне със слушатеби, които ви прекъсват
Справяне с други ситуации
Работа с публика, която не отговаря
Зареждане на комплекта първа помощ
Намиране на доброволец от пуликата

Част V. Често срещани ситуации на говорене

Глава 15. Изнасяне на импровизирани речи
Бъдете подготвени
Спечелете време
Концентрирайте се
Вземете бързо решение
Изерете схема
Намерете начало
Приключите
Представяне на други презентатори
Намиране на информация за говорителя
Накарайте говорителя (и себе си) да изглежда добре
Грешки при представянето

Глава 16. Участие в панелни дискусии и клъгли маси
Участие в панелна дискусия
Спечелване при конкурирането
Запазване на контрол върху посланието
Знаете ли защо участвате в панелната дискусия
Подготвяне на съобщението
Подходящ тайминг
Планиране на изказването
Общуване с други участни;и в панелната дискусия
Отговаряне на въпроси, когато никой не ги задава
Работа с арбитър
Резервно оръжие
Участие на кръгла маса
Разбиране на формата на кръглата маса
Как да изпълнявате главна роля в дискусията на кръгла маса

Глава 17. Изнасяне на реч пред международна публика
Запознаване с културата на публиката
Извайване на посланието
Изразявайте се възможно най-просто
Цитиране на личност от страната на културата на публиката
Адаптиране на съдържанието и стила към особеностите на непознатата публика
Говорете възможно най-кратко
Използване на световно ивестни примери
Избягвайте използването на хумол
Отървете се от идиоматичните изрази
Премахнете жаргона и акронимите
Използване на уместни метафори от областта на спорта
Правилно изразяване с числа
Внимавайте с празниците
Използване на графичните изображения
Оцветявайте внимателно
Изготвяне на великолепни печатни матерали
Адаптиране на изложението
Отидете там по-рано
Излъчване на скромност
Изприказване на речта
Опитайте храната им
Говорете бавно
Интерпретиране на реакции
Следване на протокол
Работа с чуждестранен волтаж

Част VІ. Частта на десетте

Глава 18. Десет вида хумор, които всеки може да използва
Използване на лични анекдоти
Аналогии
Цитати
Карикатури
Дефиниции
Абреавитури и акроними
Надписи
Закони
Поздравителни картички
Лепенки за коли

Глава 19. Десет неща, които трябва да проверите преди да изнесете презентацията
Звукова уредба
Подиум
Аудиовизуално оборудване
Осветление
Екип от хора
Електричество и вода
Тоялетни
Подредба ва местата за сядане
Потенциални разсейвания
Как да отидете до мястото на презентацията

Глава 20. Десет начина за преодоляване на фактора страх
Поглед в перспектива
Правилно дишане
Справяне с физически симптоми на стрес
Предизвикайте на дуел отрицателните мисли
Визуализирайте успеха
Преструвайте се до тогава, докато успявате да го правите
Упражнявате и пак упражняване
Запознаване с обстановката
Отклоняване на вниманието на публиката
Използвайте това, което ви върши работа

За авторите

Малкълм Къшнър е международен експерт по хумор и комуникации, професионален говорител и любим консултант по хумор на Америка. Има бакалавърска и магистърска степен по „Реч и комуникации”. Освен това има и юридическо образование. Известно време работи като юрист. До 1982г. обучава и подготвя мениджъри и служители в различни компании и административни учреждения да печелят дебати чрез хумор. Сред клиентите му са IBM, Hewlett-Packard, At & T, Chevron, Aetna, Motorola, Bank of America. Известен е с хумористичните си презентации.

Автор е на книги, както и на статии в Times, USA Today, The New York Times. Гостува в различни предавания на CNN, CNBC, Voice of America, Larry King’s Show. Автор е и ежегоден индекс на цената на смеха, който се публикува в The Tonight Show и на първа страница на Wall Street Journal.

Д-р Роб Йънг ръководи консултантска компания по бизнес психология. занимава се с обучение и подготовка на презентаторски умения. Провежда семинари в различни страни.

Автор е на много статии за Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, New Woman, Accountancy и Sunday Times. Автор е на 12 книги за управление и кариера, между които и „Правилата на офис политиката”, „Правилата на емоционалната интелигентност”, „Отговаряне на трудни въпроси на интервю For Dummies”. Участва често пъти в ефира на CNN и шоуто Big Brother’s Little Brother”. Представя популярните телевизионни серии по BBC „Как да получите мечтаната работа”. лектор е в много бизнес училища и университети.

Данни за книгата

Тегло 0.27 kg
Размери 14 × 21 × 2 cm
Издателство

АлексСофт

Година на издаване

2008

Корица

Мека

Страници

222

Отзиви

Все още няма отзиви за този продукт.

Напишете първия отзив за „Ораторско майсторство и презентиране For Dummies“