Корпоративен анализ. Пътеводител

Автор:

16.00 лв.

Целта на „Корпоративен анализ. Пътеводител” е да даде на мениджърите основа за анализ и оценка на работата на една компания от наличната за нея информация.

Важно: Сайтът ни не приема поръчки в момента.

Описание

Една успешна фирма е успешна, защото нейните фирмени показатели са добри. За всеки висшестоящ ръководител е важно да познава тези показатели и да може да преценява доколко добри или недобри са те.

Подобен анализ дава в ръцете на мениджърите инструменти за вземане на управленски решения, а книгата „Корпоративен анализ. Пътеводител“ има за цел да научи мениджърите как да разчитат и определят ключовите финансови показатели на своите фирми, за да вземат в последствие важни решения.

Книгата на Боб Вос „Корпоративен анализ. Пътеводител“ е предназначена за хората, които са отговорни за финансовия анализ в една фирма, на база на който се вземат различни управленски решения. Това са основно собствениците на фирми, висшите мениджъри, както и мениджърите по финансите.

Представяне от издателството

За всеки, който желае да направи неформална преценка за компанията, за която работи или с която търгува, или в която иска да инвестира, “Корпоративен анализ” е безценна настолна книга.

Този ясен и широкообхватен пътеводител дава отговор на всички важни въпроси относно начините, по които може да се анализира и оцени даден бизнес.

Целта на „Корпоративен анализ. Пътеводител“ е да даде основа за анализ и оценка на работата на една компания от наличната за нея информация.

Финансовият анализ е също толкова изкуство, колкото и наука. Ако се комбинират които и да е две числа от годишния отчет веднага се получава коефициент; истинското умение се състои в това да се определи кои числа да бъдат използвани, къде да бъдат намерени и как да се измери резултатът. Преди да се направи конструктивен опит за анализ на дадена фирма, се изисква солидно познание на финансовата терминология и представяне. Първата част на книгата обяснява съдържанието и предназначението на основните финансови отчети, които влизат в годишния отчет: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток.

В „Корпоративен анализ. Пътеводител“ се предлага известно обяснение на разликите между практиките при представянето на информацията между САЩ и Обединеното кралство; в речника в Трета част са дадени преводи на някои от термините, използвани във финансовите отчети в някои европейски страни.

Доколкото е възможно, са давани прости примери, за да се подчертае или подсили въпросът, разглеждан по същество; след като се усвои основата на теорията и практиката, не би трябвало да има проблем с придвижването към по-сложни и детайлизирани анализи. По принцип, примерите в книгата се фокусират върху фирмите от търговията на дребно, услугите и производството, а не към банките и другите финансови институции, които се подчиняват на различни правни и отчетни изисквания.

Втората част от книгата разглежда разнообразни методи за анализ на различните аспекти на корпоративното представяне.

Данни за книгата

Тегло 0.60 kg
Размери 14 × 21 × 3 cm
Издателство

Класика и стил

Година на издаване

2006

Корица

Твърда

Страници

358

Отзиви

Все още няма отзиви за този продукт.

Напишете първия отзив за „Корпоративен анализ. Пътеводител“