5% отстъпка!

Книгата за религиите

Автори: , , ,

35.00 лв. 33.25 лв.

„Книгата за религиите“ е дело на колектив от автори и сътрудници сред които богослови, писатели по проблемите на религиите, експерти по митология и философия, специалисти по графичен дизайн, редактори и др. Книгата разкрива основните религии в света, техните идеи, понятия, обща философия, роля и влияние върху обществата.

Важно: Сайтът ни не приема поръчки в момента.

Описание

„Книгата за религиите“ е дело на колектив от автори и сътрудници сред които богослови, писатели по проблемите на религиите, експерти по митология и философия, специалисти по графичен дизайн, редактори и др. Книгата разкрива основните религии в света, техните идеи, понятия, обща философия, роля и влияние върху обществата.

На предната корица на книгата, долу вдясно, стои бяло лого. Логото е „Големите идеи, обяснени просто“. И заглавието на „Книгата за религиите“, и логото, „са пренесени“ изцяло като концепция върху текста и книжното тяло на книгата. Текстът е написан и структуриран на високо професионално ниво. Богатата цветна визуализация спомага за по-доброто осмисляне на текста и доставя допълнително приятни емоции.

Авторите на „Книгата за религиите“ избрали да представят религиите в хронологичен ред чрез общите за всички религии елементи – някои напълно видими, други по-невидими. На основа на тези елементи се разкриват приликите и разликите между религиите в света.

Във Въведението на „Книгата за религиите“ авторите отбелязват:

„Не е лесно да се формулира кратко определение на религията, което напълно да обхване всички нейни измерения.

Причината е, че това явление включва в себе си както духовни, така и лични, и социални елементи, и е проникнало навсякъде по света и във всички култури – от праисторията до нашата съвременност, както свидетелстват пещерните рисунки на първобитните хора и продължаващото и днес търсене на отговор на въпроса за духовната цел на човешкия живот.

Някои религии, например почитат множество богове, докато други и по-специално големите модерни изповедания, са монотеистични, твърде различни от доктрините на отделните религии по важни въпроси, например за живота или смъртта.

В този смисъл можем да идентифицираме някои елементи, които са общи за почти всички религии по света и така да изследваме приликите и различията помежду им.“

„Книгата за религиите“ разглежда религиите по света, групирайки ги в няколко основни групи:

  • Първобитни вярвания през праисторическата епоха, причините за тяхната поява, основните въпроси, анимизмът в примитивните общества, ритуали, ролята на шаманите, отношението на хората към живота, отвъдното, смисъла на живота, природата и Космоса;
  • Древни класически вярвания от 3000 г. пр.н.е., новото време и отражението му върху древните вярвания, отношението на хората към праведност, доблест, добро и зло, следването на Вселената, петте велики обета, ритуали;
  • Индуизъм от 1700 г. пр.н.е., причините за появата му, основните акценти като жертвоготовност, за да се опази Вселената, ученето и развитието, безкористното действие, духовното освобождаване, самонаблюдението, ненасилието;
  • Будизъм от VІ век пр.н.е., причините за появата му, откриването на „средния път“, избавлението от вечното прераждане, религиозната дисциплина, добротата и ненасилието, развитието на личността;
  • Юдаизъм от 2000 г. пр.н.е., причините за появата му, Заветът на Господ, монотеизъм, ролята на Месията, приложение на религиозния закон във всекидневния живот, мистицизъм и кабала, човекът като проявление на Бог, прогресивен юдаизъм, съвременен политически юдаизъм;
  • Християнство от І век пр.н.е., причини за появата му, посланието на Иисус към света, божествената същност на Иисус, безсмъртието, божествената троица, божествената благодат, свободната воля, църквата, божественото причастие, протестантство, мистично преживяване, спасение на тялото и душата, молитви;
  • Ислям от 610 г. пр.н.е. – пророкът Мохамед, коранът, петте стълба на исляма, шиитски ислям, шериат, богословски спекулации за Бога, джихад, единството на божественото, суфизъм, пророкът Ахмадия, възраждането на исляма;
  • Съвременни религии от ХV век насам, Сикхският кодекс, кастови системи и вяра, сантерия, бахайство, нови виждания за греховете, края на света, обединяване на всички религии, постигане на вътрешен мир чрез медитация, кришна, чигун (цигун).

Всеки един от разделите на „Книгата на религиите“ включва: представяне на контекста на съответния раздел, описание на епохата, цветни фотографии, пиктограми, биографични данни за религиозни водачи, мисли на известни хора за религиите, особени акценти на религиите, които са обособени в цветни „карета“, важни термини и понятия. В края на книгата има изчерпателен списък с литературни източници, речник и показалец.

„Книгата за религиите“ е луксозно издание, с твърди цветни корици, цветен печат, качествена хартия и добър превод от английски на български език. Всички детайли на книгата – от текста до външния изглед, са подчинени на идеята да се говори просто и достъпно за религиите – продукт на човешката цивилизация, но и мощен фактор върху духовното, социалното, икономическото и политическо развитие на обществата.

Чудесна книга, която би следвало да присъства във всеки дом – това е накратко „Книгата за религиите“.

От Татяна Христова, UmniKnigi.com

Данни за книгата

Тегло 1.10 kg
Размери 20 × 24 × 4 cm
Издателство

Книгомания

Година на издаване

2018

Корица

Твърда

Страници

352

Отзиви

Все още няма отзиви за този продукт.

Напишете първия отзив за „Книгата за религиите“