Езикът на тялото For Dummies

Автор:

16.99 лв.

„Езикът на тялото For Dummies” е пълен наръчник, в който откриваме всичко, което ни е нужно да знаем, за да изпращаме и приемаме послания чрез тялото.

Важно: Сайтът ни не приема поръчки в момента.

Описание

Всяка книга от поредицата „For Dummies” на Willey Publishing, Inc. е доказателство, че когато авторът представя гледната си точка по съответната тема по достъпен начин и на разбираем език за начинаещите по темата, то това е гаранция за не само за популярност сред читателите, но и за полезност на книгата .

„Езикът на тялото For Dummies” e точно такава книга. Ако трябва да я характеризираме, то бихме използвали следните характеристики: всеобхватна по отношение на акцентите на езика на тялото; кратка и ясна формулировки и разяснения при представяне на акцентите на езика на тялото; напълно достъпна за „начинаещи” – хората, които искат да подобрят своите умения в използването на езика на тялото. „Езикът на тялото” е написана е от Елизабет Кюнке – експерт по комуникации.

Основната цел на автора е да ни накара да осъзнаем езика на тялото – нашия собствен, и този на останалите хора, с които се срещаме, работим, живеем, или наблюдаваме като странични наблюдатели от екрана на телевизията, например.

Ето един цитат:

„Езикът на тялото говори по-високо отколкото всички думи, които някога бихте изрекли. Без значение дали казвате на хората, че ги обичате, че сте им ядосани или че изобщо не ви е грижа за тях, движенията на тялото ви разкриват вашите мисли, настроения и отношения. И съзнателно, и несъзнателно тялото ни казва какво всъщност се случва с вас.”

„Езикът на тялото” е всъщност един пълен наръчник. В него откриваме всичко, което ни е нужно да знаем, за да изпращаме и приемаме послания чрез тялото. Ето за какво става дума по-конкретно:

  • Кои са основите на езика на тялото, как хората са открили неговото мощно влияние върху общуването и отношенията;
  • Какви са основните движения с глава и лице, какви са техните послания;
  • Как влияят позите на тялото, движенията, които правим с ръце и крака, пръсти и длани върху общуването, отношенията и чувствата ;
  • Какви конкретни послания излъчва нашето тяло, когато се намираме в различни ситуации – бизнес ситуации, работно място, романтичен партньор, познати и колеги.

Както виждате, жизнено важни въпроси, които лесно могат да бъда репетирани, за да ги прилагаме, с цел да подобрим взаимните си отношения с други хора в различни ситуации.

„Езикът на тялото” е организирана в 5 части, като последната 5-та част включва съвети. Интересните неща са именно тук, но преди това, разбира се трябва да прочетем първите 4 части, за да осъзнаем съветите на Елизабет Кюнке. Такава всъщност е и нашата препоръка!

От всяка страница на „Езикът на тялото” може да се извлече поука и всеки може да види някаква полза за него самия. Погледнато глобално, книгата „Езикът на тялото”
има следните големи ползи:

Първо, научаваме се да разпознаваме и идентифицираме специфичните жестове, действия и изражения, които ние или други хора използваме.

Второ, научаваме, че езикът на тялото е с мощно влияние върху отношения и чувства с други хора;

Трето, научваме, че в различни жизнени ситуации езикът на тялото има различно влияние и че знаейки това, можем да оказваме още по-голямо влияние върху общуването.

Представяне от издателството

Разчетете тайните знаци и подобрете впечатлението, което правите!

Ако останалите хора ви озадачават или искате да промените начина, по който другите ви отговарят, ключът е вникването в езика на тялото. С тази книга вие ще откриете как тялото разкрива какво хората всъщност имат предвид и как можете да използвате езика на жестовете и израженията, за да направите положително впечатление. Тя също ще ви покаже как да пренесете знанията си за езика на тялото на следващото ниво и да ги използвате, за да промените личните си и професионални отношения.

Съдържание

Въведение

Част І. В началото бе жестът

Глава 1. Дефиниране на езика на тялото

Да открием как езикът на тялото предава съобщения
Проектиране на образа в първите 30 секунди
Предаване на съобщения несъзнателно
Заместване на казаното с поведение
Жестикулиране като илюстрация на това, което казвате
Физическа подкрепа на казаната дума
Разкриване на мисли, отношения и вярвания
Видове ключове жестове
Неволните жестове
Жестове подписи: жестове, които определят кой сте
Фалшивите жестове
Макрожестовежестове на несъзнателно наместване: един малък жест означава много
Универсални жестове
Усмивката
Изчервяването
Плаченето
Свиване на рамена
Извличане на най—доброто от езика на тялото
Осъзнаване на пространството
Предвиждащите движения
Създаването на връзка чрез отразяване на жестове
Превръщането в това, в което искате да сте
Разчитането на знаци и правилното отговаряне
Оценяването на културните различия

Глава 2. Разглеждане отблизо на невербалните жестове

Историята на езика на тялото
Имитиране на предшествениците ни
Първо жестът, след това езикът
Чарковете на езика на тялото
Кинезика: категориите жестове
Емблеми
Илюстрации
Показване на чувства
Регулации
Приспособявания
Вродени отговори
Заучени жестове
Откриване на вашите действия
Възприети действия
Рафинирани действия
Последни думи за невербалните жестове

Част ІІ. Започване от върха

Глава 3. Насочване към същността на проблема

Демонстриране на сила и власт
Сигнализиране на превъзходство
Демонстриране на арогантност
Показване на агресия
Показване на неодобрение
Изразяване на отхвърляне
Катапулт за сплашване
Предизвикателно поклащане на глава
Повикване с глава
Докосване на някой по главата
Показване на съгласие и окуражаване: кимането
Окуражаване на говорещия да продължи
Показване на внимание и интерес
Накланяне и навеждане
Скланяне на главата
Поза очи в очи
Показване на покорност или притеснение
Търсене на утеха
Обгръщане на главата
Показване на отегчение
Показване на дълбоко обмисляне
Полагане на главата върху ръката
Потриване на брадичката

Глава 4. Изражения на лицето

Предаване на чувства, когато думите са неподходящи
Разпознаване на лицеви изражения, които подсилват казаното
Замаскиране на емоции
Изразяване на разнообразие от емоции
Показване на радост
Разкриване на тъга
Демонстриране на отвращение и презрение
Показване на гняв
Различаване на учудване и разкриване на страх
Изненада
Бау!
Демонстриране на интерес

Глава 5. Очите във всичко

Силата на задържания поглед
Да покажем интерес
Изграждане на връзка
Създаване на интимни чувства
Да покажем неодобрение, несъгласие и други не толкова приятни чувства
Да покажем надмощие
Сценарий 1: Да бъдеш смъмрен
Сценарий 2: В разговор
Сценарий 3: Немигащият поглед
Ефективни погледи в бизнес ситуации
Контролиране на отегчението
Силата на посочване
Блуждаещият поглед: прекъсване на визуалния контакт
Шарещият поглед
Страничният поглед
Забиване на погледа
Други начини, по които очите говорят
Намигането и мигането
По-често мигане от обикновеното
По-малко мигане от обикновеното
Активни вежди: повдигане на веждите
Разширяване на очите
Потрепване, премигане и пърхане

Глава 6. Четене по устните

Разкриване на мисли, чувства и емоции
Стиснати устни
Отпуснати устни
Дъвкане на устни
Стискане на зъби
Цупене за ефект
Свитите устни като знак на несъгласие
Стягане на устните и сдъвкване на думите
Промяна на мисли и поведение
Различаване на усмивки
Усмивка със затворена уста
Изкривената на една страна усмивка
Усмивката с отворена челюст
Усмивката с извърнато лице
Ухилване със затваряне на устните
Широката усмивка
Смехът е най-доброто лекарство

Част ІІІ. Стъблото, корени и клони

Глава 7. Започнете от торса

Спечелване на прозрения от влиянието на позата
Оценка на това какво собствените ви пози носят за вас
Показване на интензивни чувства
Разкриване на личността и характера
Три основни типа пози
Стоенето
Седенето
Лежането
Смяна на отношенията със смяна на позата
Използването на поза с цел общуване
Показване на висок и нисък статус чрез позите
Накланяне напред при показване на интерес и харесване
Свиване на рамене
Сигнализиране на липса на познание
Показване на нежелание за включване
Намекване за подчинено извинение

Глава 8. Въоръжете се

Изграждане на защитни бариери
Кръстосаните ръце пред гръдния кош
Здраво скръстени ръце
Скръстени ръце и стиснати юмруци
Скръстени ръце и нагоре вдигнати длани
Докосването: прегръдки, поглаждания и други
Поставянето на предмети пред себе си
Обръщане на рамо
Предаване на приятелско отношение и честност
Докосване за предаване на съобщения
Създаване на връзка
Демонстриране на надмощие
Подсилване на съобщението
Увеличаване на влиянието
Прегръдка за поздрав и при изпращане

Глава 9. Изписано е на дланта ви

Нагоре или надолу: четене по длани
Отворената длан
Показване на честност
Създаване на връзка
Дланите, обърнати надолу
Затворена длан със сочещ пръст
Горе ръцете
Скриване на ръцете
Потриване на ръцете: добро за мен или за теб
Обгръщане на ръката
Сплетени ръце
Пред лицето
Средно положение
Позата смокиново листо
Оставете пръстите да говорят
Прецизното хващане
Властното хващане
Властното посичане
Кулата с остър връх
Обхващане на длани, китки и ръце
Жестикулиране с палци
Анализиране на ръкостисканията
Кой пръв подава ръка
Придаване на отношение
Чупещият кости
Мократа риба
Властното ръкостискане
Ръкостискането на две ръце
Лепката
Нарушителят на личното пространство
Стегнато ръкостискане
Възползване от лявата ръка
Изхвърляне на енергията
Барабаненето за облекчение
Играта за утеха
Ръка на носа
Ръка на бузата
Ръка на брадичката

Глава 10. Не отстъпвайте от позициите си

Показване на надменност и отношение чрез стойката
Разкрачена стойка
Мачо послания
Заплашителни сигнали
Паралелната стойка
Подпорната стойка
Стойката тип „ножици”
Преплитане на краката
Отразяване на чувствата ви по начина, по който позиционирате краката си
Посочване към желаното място
Потропващи крака
Преплетени глезени
Потрепване, потропване или въртене
Стилове на ходене

Глава 11. Поиграйте си с принадлежностите

Използване на аксесоари за отразяване на мисловни състояния
Показване на вътрешно вълнение
Пауза за обмисляне
През очилата
Печелене на време
Изследване на ситуацията
Контролиране на разговора
Показване на съпротива
Демонстриране на това, колко сте готини
Очила в офиса
Свещеният дим
Пушене и сексуален показ
Начини на пушене
Специализирани пушачи
Пушещите лули
Гримирането, когато напредвате
Гримиране за работа
Гримиране на забавление
Облеклото: дрехите за вашата роля
Женски аксесоари
Мъжки аксесоари

Част ІV. Поставяне на тялото в обществен и бизнес контекст

Глава 12. Териториални права и правила

Разбиране на ефекта на пространството
Познаване на собственото ви пространство
Петте зони
Друг териториални позиции
Използване на пространството
Демонстриране на притежание
Показване на подчинение
Опазване на пространството
Разкриване на удобството и неудобството
Управляване на личното пространство
Преглеждане на местата за сядане
Разговор в спокойна обстановка
Сътрудничество
Нападение и защита
Запазете го за себе си
Създаване
На равенство
Ориентирайте се
Хоризонтално
Вертикално
Понижаването
Издигането
Асиметрично

Глава 13. Срещи и приятелства

Привличане на нечие внимание
Ухажването: петте етапа
Подчертаването на половите различия
Ходене, мърдане, перчене
Запълване на пространството
Други неща
Показване на това, че сте свободни
Ухажващите жестове на жените
Отмятащата се глава
Накланяне на главата
Показване на врата
Цупене и навлажняване на устни
Докосването
Показване на китките
Играене с цилиндрични предмети
Гледане настрани през повдигнато рамо
Поставяне на дамска чанта наблизо
Насочване на коляно в неговата посока
Поклащане на обувка
Кръстосване на крака
Ухажващи жестове на мъжете
Универсален знак за привличане: разширени зеници
Преминаване през романтична връзка
Напасване на поведенията
Показване, че си принадлежите

Глава 14. Интервюиране, повлияване и игра на политика

Първото впечатление: интервюто
Минимални жестове за максимален ефект
Стоене изправени и отстояване на позицията
Движение с цел
Насочване на тялото ви в правилната посока
Създаване на спокойно отношение с 45-градусов ъгъл
Позициониране за сътрудничество
Сядане с подчинени
Сваляне на напрежението
Директно насочване за сериозни отговори
Подбиране на силните места
Височината на облегалките на стола
Въртене на колелца
Спечелване на предимство чрез височина
Поставяне на стола
Стилове за преговаряне
Заявяване на пространство
Запознаване с околната среда
Избиране на добро място
Запълване на пространството
Показване на увереност
Избягване на нервни жестове
Отваряне или затваряне на пръстите
Носете само това, което е необходимо
Наблюдавайте копчетата си

Глава 15. Пресичането на културната граница

Поздрави и сбогувания
В очакване на докосването
Признаване на правило без докосване
Няколко думи за махането на довиждане
Поведение за висок и нисък статус
Покланяне, коленичене и правене на реверанс
Бдително изправени
Границите при позициониране и сядане
Еднаквите жестове, многобройните тълкувания
Палците „нагоре”
Знакът „окей”
Смехът
Изглаждането на различните ситуации
Игра по местните правила: визуалният контакт
Адаптиране на стила за ясно общуване

Глава 16. Разчитане на знаците

Да се заинтересоваш от другите хора
Извличане на заключения от това, което наблюдавате
Разгледайте общия сбор от жестове
Сигнализиране за стрес
Сигнализиране за отегчение
Показване на щастие
Справяне с разминаването между изказаните и невербалните послания
Обмисляне на контекста
Практиката ни прави съвършени: подобрявайте разчитането си

Част V. Частта на десетте

Глава 17. Десет начина да съзрете измама

Улавяне на преминаващи през лицето изражения
Потискане на лицеви изражения
Улавяне с поглед
Покриване на източника на измамата
Докосване на носа
Фалшива усмивка
Минимизиране на жестовете с ръка
Увеличаване на докосванията на тялото
Сменяне на позиции и шаване на краката
Промяна на моделите на говорене

Глава 18. Десет начина за разкриете привлекателността си

Използване на визуалния контакт
Показване на оживление в лицето ви
Окуражаване
Използване на отворени жестове
Показване на интерес чрез позата ви
Позициониране
Докосване за свързване
Да си навреме
Синхронизация на жестовете
Балансиране на невербалните аспекти на речта ви

Глава 19. Десет начина да разберете нещо за някого без да питате

Наблюдение на движението на очите
Наблюдение на лицевите мускули
Наблюдение на движението на главата
Забелязване на жестове с главата и ръката
Наблюдение на позата
Осмисляне на близост и ориентация
Обръщане на внимание на докосването
Отговаряне на външния вид
Проверка на времето и синхронизацията
Дрехи за ролята
Постъпвайте така, както искате да бъдете възприемани(Демонстриране на усет
Питане за обратна връзка

В резюме: Защо си струва да се закупи „Езикът на тялото”
За да имате вашия добър помощник за всеки ден и ситуация, когато е нужно да окажете влияние или да подобрите взаимоотношенията си с други хора чрез езика на тялото.

За автора

Елизабет Кюнке е консултант и учител по положително влияние, основател и изпълнителен директор на „Кюнке Комюникейшън”. Тя има образование по комуникации, специалност „Говор и комуникации” и магистърска степен по „Театрални изкуства”.

Преди да се премести да живее във Великобритания, Елизабет Кюнке е живяла в САЩ, играла е на сцена, работила е в различни радиа и телевизии. Във Великобритания развива бизнес дейност, свързана с комуникациите и междуличностното общуване. Често пъти е канена за лектор на конференции, както и в различни медии по въпросите на гласа, езика на тялото, уменията за общуване, доверието.

Данни за книгата

Тегло 0.34 kg
Размери 14 × 21 × 3 cm
Издателство

АлексСофт

Година на издаване

2008

Корица

Мека

Страници

320

Отзиви

Все още няма отзиви за този продукт.

Напишете първия отзив за „Езикът на тялото For Dummies“