Греъм Доулинг

Греъм Доулинг е преподавател по маркетинг в Колеж по мениджмънт към Университета в Нов Южен Уелс, Австралия. Има научна степен „доктор” по маркетинг. През последните 20 години развива активно консултантска дейност, насочена към това как компаниите да създават и поддържат своята стойност, на основа на стойността, която клиентите съзират в техните продукти.

Греъм Доулинг е изследовател, тъй като се придържа към философията, че няма нищо по-практично от добрата теория. Негови изследвания са публикувани в водещи академични издания. Автор е на книги, които са търсени и високо ценени от бизнеса заради достъпния език, на който са написани. Много често е канен да провежда семинари, да изнася лекции и беседи на конференции в Австралия и в други континенти.

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат