Гревил Джанър

Гревил Джанър e изкусен оратор, основател на компания за ораторство и придобиване на комуникативни умения. Бил е в продължение на повече от 20 години член на Парламента на Великобритания и Камарата на лордовете. Автор е на много книги, публикувани в много страни.

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат