Филип Котлър

Филип Котлър е признат за баща на съвременния маркетинг.

Той е почетен професор по международен маркетинг в колежас Kellogg, Nortwestern University. Получава магистърската си степен в Чикагския университет, след което защитава докторантура в Масачузетския технологичен институт.

Филип Котлър е автор на основополагащи учебници по маркетинг и огромен брой книги. Автор е на значителен брой проучвания в областта на стратегическия маркетинг, иновациите, маркетинга на услугите, дистрибуцията и др.

Филип Котлър е консултант на световни компании от ранга на IBM, Merck, Ford, General Electric и др. Получил е 12 почетни докторски степени от водещи университети в цял свят. Обявен е за първия Лидер на маркетинг мисълта от авторитетната Американска асоциация по маркетинг.

Показване на 9 резултата

Показване на 9 резултата