Епикур

Епикур, един от най-великите древногръцки философи, е атински гражданин, роден на остров Самос през 342/341 г. пр. Хр. На 15-годишна възраст той изглежда е бил обучаван от ученик на Демокрит, известния основоположник на теорията за атомистичния строеж на Вселената.

В 323 г. пр. Хр. Епикур отива в Атина, за да отбие задължителната двегодишна военна служба. След като преподава философия в различни егейски градове между 321 и 308 г., той се премества в Атина, където в 306 г. основава философска школа, известна като „Градината“ на Епикур.

Умира в 271/270 г., завещавайки имуществото си „за съхраняване на Градината и живота в нея“. Благодарение на неговите верни ученици и приятели Епикурейската философия – често наричана „Философия на Градината“ – се утвърждава през вековете като основна традиция в културата на целия цивилизован свят.

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат