Джиду Кришнамурти

Джиду Кришнамурти (1895-1986) е роден в Индия. В ранното си детство привлича вниманието на теософите Ани Безант и Чарлз Ледбитър, които го образоват, вярвайки, че е бъдещ духовен учител. По-късно скъсва с Теософското дружество и започва да пътува по света като независим оратор по въпросите на основните човешки проблеми.

В своите беседи Джиду Кришнамурти подканя слушателите си да подложат на съмнение истината в собствените му думи и изяснява цялостно всеки аспект на човешкото съществуване. Той е възприеман от мнозина като изключителна личност с революционна проницателност. Удостоен от ООН с Медал за мир.

Показване на всички 5 резултати

Показване на всички 5 резултати