Ален

Ален е псевдоним на Емил Огюст Шартие (1868-1951) – френски философ, есеист, литературен критик. Професорът отначало е последовател на Кант, впоследствие развива картезиански хуманизъм в областта на естетиката, отреждащ привилегирована роля на разума. Автор е на около 5000 есета.

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат