Препоръчани книги за Юни 2019

Препоръчани книги за Юни 2019

Публикуваме нашата препоръка за три чудесни книги, с които се запознахме по-отблизо през Юни 2019 и които много ни допаднаха.

1. „Лидерски промени“


„Лидерски промени“ от Джон Максуел е книга с 11 основни принципи на лидерството в наши дни.

Джон Максуел – един от най-влиятелните експерти по лидерство – твърди, че мениджърът е „солист“, а лидерът е „диригент“. Привежда примери за лидерство, което е адаптивно към променящата се среда и разглежда подробно това качество.

Книгата представя 11-те принципа на лидерството в наши дни достъпно, разбираемо и аргументирано. Изобилства на изводи и полезни препоръки. Може категорично да се каже, че това е една отлична стратегия за придобиване на лидерски умения, основаващи се на адаптация и ориентираност към промени.

2. „Слушай своето тяло“


„Слушай своето тяло“ от Лиз Бурбо е съдържателен разказ за това как да изпълняваме истинската си човешка цел – да се развиваме осъзнато с обич и вяра.

Книгата е преработено и допълнено издание на големия бестселър „Слушай своето тяло“ на Лиз Бурбо – основател и ръководител на един от най-големите центрове за изследвания на физическото и душевно здраве в света.

„Слушай своето тяло“ разглежда жизненоважни въпроси на осъзнатото личностно израстване – връзката ни с природните закони, егото, горделивостта, доброто и злото, вярата, молитвата, вътрешната енергия, страховете, вината, физическото ни тяло и неговите потребности, духовността, триъгълника на живота.

3. „Речник на езика на тялото“


„Речник на езика на тялото“ от Джо Наваро е чудесна книга с 400 модела на поведение, изразени чрез езика на тялото, която допълва първата книга на автора – „Какво казва тялото“.

Джо Наваро е бивш агент на ФБР. Той твърди, че доброто владеене на невербалната комуникация е важен помощник във всяка кариера.

Макар и със строго познавателен характер в тази област, „Речник на езика на тялото“ съдържа съдържателни и полезни описания и обяснения, както и подробен азбучен показалец, който улеснява тълкуването им в речника.