Препоръчани книги за Юли 2019

Препоръчани книги за Юли 2019

Публикуваме нашата препоръка за три чудесни книги, с които се запознахме по-отблизо през Юли 2019 и които много ни допаднаха.

1. „Маркетинг 4.0“


„Маркетинг 4.0“ с подзаглавие „От традиционното към дигиталното“ на Филип Котлър, Хермаван Картаджая и Айвън Сетиваван е книга за новия маркетинг, наречен Маркетинг 4.0, с основен акцент „Път на клиента“ в условията на дигитална икономика. Това променя съществено ролята на маркетинга, а и на самите маркетолози.

Авторите са всепризнати експерти по маркетинг, с богата практическа и теоретична дейност, автори на множество фундаментални книги по маркетинг и любими лектори на различни аудитории.

Новите и свежи идеи на „Маркетинг 4.0“ са представени на достъпен език, с примери, въпроси за размисъл, изводи и обобщения. Една чудесна книга за хората, които искат да прилагат съвременни маркетингови похвати.

2. „Unfu*k Yourself“


„Unfu*k Yourself“ с подзаглавие „Зарежи колебанията, животът те очаква“ от Гари Джон Бишъп е книга за силното въздействие на вътрешния монолог и мисленето върху живота ни.

Гари Джон Бишъп – един от най-новите успешни специалисти за самопомощ – представя интересни примери и доказателства за ролята на нашите собствени самовъзприятия и отношението ни към околните към поредицата от ситуации и житейски преживявания.

Книгата разглежда поредица от важни въпроси: какво можем да направим, за да повлияем на външните обстоятелства, които ни притискат, как да си вдъхнем доверие, защо е полезно да мислим в стил „не очаквам нищо и приемам всичко“ и много други.

3. „Светът утре“


„Светът утре“ от Ричард ван Хойдонк е книга, която ни подготвя за близките промени в почти всички сфери на живота под влияние на новите технологии – промени в работата, дома и неговото устройство, бита, благосъстоянието, транспорта и пътуванията, здравеопазването, ученето, използването на суровини и ресурси, сигурността, умствените нагласи, държавното устройство.

Ричард ван Хойдонк – един от водещите футуролози и лектор – привежда примери и казуси, подложени на личен анализ и дефинира съвременни тенденции в промените.

В „Светът утре“ авторът отправя послание за нуждата от промяна в начина на отвореност на ума, партньорство, взаимно сътрудничество.