Публикувано на

Препоръчани книги за Май 2018

Препоръчани книги за Май 2018

Публикуваме нашата препоръка за три чудесни книги, с които се запознахме по-отблизо през Май 2018 и които много ни допаднаха.

1. „Какво не могат да купят парите. Моралните граници на пазара“


„Какво не могат да купят парите. Моралните граници на пазара“ от Майкъл Сандел е книга, която разкрива пагубните последици от либералната философия и принципите „всичко е за продан“.

Майкъл Сандел – професор по политическа философия в Харвардския университет и други университети по света и автор на книги, преведени на 17 езика – анализира пагубните щети от приложението на либералната философия. Сред тях са задълбочаването на социалното неравенство, корупцията в различни сфери, изтласкване на непазарни ценности, ниският морал.

Шокиращ анализ на последствията от принципите „всичко е за продан“ и превръщането на обществата в „пазарни“ – това е накратко книгата „Какво не могат да купят парите. Моралните граници на пазара“ на Майкъл Сандел.

2. „Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици“


„Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици“ от Рей Хърбърт е научнопопулярна книга за евристичното мислене и начините да отслабим нашите погрешни евристични импулси, които понякога ни устройват капан.

Рей Хърбърт е журналист с интереси в областта на човешкото поведение и редактор в издания по психология. Той счита, че всяка постъпка и случка, независимо каква е тя, зависи от това как използваме ума си и интерпретираме света. „Помисли отново“ е апел да използваме по-старателната и по-разсъдливата част на нашия ум, а именно логическото мислене.

Много примери, истории, случки, събития в различни сфери на живота, достъпен език, лесен и увлекателен изказ, интересна интерпретация на различни жизнени ситуации с помощта на научни факти и аргументи, много акценти за ползите, вредите и капаните на различни видове евристики – това е в резюме „Помисли отново. Преодоляване на упоритите навици“ от Рей Хърбърт.

3. „Еволюция на всичко“


„Еволюция на всичко“ от Мат Ридли е книга, която доказва, че еволюцията се случва навсякъде и именно тя е най-добрият начин да се проумее как ще се променя нашият човешки свят.

Мат Ридли – по образование журналист, а впоследствие бизнесмен, политик и автор на много научно-популярни публикации – счита, че нищо не е константно, всичко се променя постепенно, но неотклонно, показва зависимост от предшестващото развитие, модифицира се, пробва се, греши, подбира, но еволюира. И истината, според Мат Ридли, трябва да се търси именно в тази посока. Еволюцията – отбелязва той – е разказ-история, която ни показва как се променят нещата.

Интересни научни факти и оригинални интерпретации за еволюцията на всичко – Вселена, морал, живот, гени, цивилизация, икономика, технология, ум, личност, образование, популации, лидерство, правителство, религия, пари, интернет – това е накратко „Еволюция на всичко“.