Препоръчани книги за Август 2018

Препоръчани книги за Август 2018

Публикуваме нашата препоръка за три чудесни книги, с които се запознахме по-отблизо през Август 2018 и които много ни допаднаха.

1. „Златните уроци за лидерството“


„Златните уроци за лидерството“ от Джон Максуел разкрива богатия опит на автора като практикуващ лидер, обобщени в 26 златни урока за ефективно лидерство.

Джон Максуел – най-влиятелният експерт по лидерство в света според класациите на авторитетни асоциации и списания – събира своя богат опит, грешки и проби в 26-те конкретни и прости урока. Той е убеден, че попаднали в ръцете на „правилния“ човек, биха могли да увеличат ефективността на лидерство.

Уроците съдържат кратко описание на основната тема, аргументация защо е свързана с ефективността на лидерството, възможностите за приложение, упражнения и изводи. Мислите и цитатите на известни личности придават особен колорит и свежест на книгата и подкрепят силата на златните уроци за лидерство на Джон Максуел.

2. „Моите учители. Интервюта на Наско Атанасов“


„Моите учители. Интервюта на Наско Атанасов“ от Наско Атанасов е уникална книга с 100 авторски интервюта с хора на духа – мъдреци, които говорят за най-важните, същински и непреходни неща и ценности в живота, наречени „Истина“.

Атанас (Наско) Атанасов е професионален журналист и редактор в различни български издания, с подчертан интерес към философия, религии, йога, ведическа астрология, алтернативна медицина, духовни практики. „Учителите“ – счита Наско Атанасов – са хората, които влияят в посока на усвояване на Истината. Те се появяват тогава, когато „ученикът“ е готов да приеме напътствията им.

„Моите учители. Интервюта на Наско Атанасов“ провокира желание за преосмисляне на възприятия, ценности, начин на мислене, отношение към храната, здравето и живота.

3. „Животът след смъртта“


„Животът след смъртта“ от Елизабет Кюблер-Рос е сборник от три есета с новаторски авторски тези за смъртта, умирането и живота след смъртта.

Елизабет Кюблер-Рос е психиатър, хуманист, основател на световното движение за грижи към хората в хосписи, автор на 24 книги, които са преведени на 36 езика, една от 100-те най-велики мислители на ХХ век. Известна е по цял свят с всеотдайната си дейност и човечност към умиращи хора.

„Животът след смъртта“ е плод на дългогодишни изследвания върху преживяванията на над 20 000 души, в клинични условия, които са били близо смъртта. Д-р Рос заключава, че смъртта не е това, което мислим че е, а раждане за друг вид съществуване – без време и пространство. Изисква ново познание, друг начин на мислене, други възприятия, друг поглед.