Откъс от “Трансформиращо НЛП” на Сиси Уилямс

Откъс от “Трансформиращо НЛП” на Сиси Уилямс
Откъсът е от книгата “Трансформиращо НЛП” на Сиси Уилямс. Книгата използва методите на НЛП, за да ни насочи как да се освободим от страха, негативните емоции, болката – „мрака“ и да усетим мъдростта и любовта – „светлината”.

Значението на прошката

Когато простим, ние се освобождаваме от оковите на миналото, а това ни позволява да заживеем пълноценно живота си и да му се радваме.

Защо ни е толкова трудно да простим?

Защото ни боли и обикновено държим човекът, който е отговорен за това да знае, че ни боли. Или искаме от него да си признае грешката и това, че имаме пълно основание да му се сърдим и да ни боли. Поради това отказваме да простим на хората, за които смятаме, че са ни наранили по някакъв начин и предпочитаме да се държим здраво за миналите си болки, защото се страхуваме, че ако простим ще ги освободим от отговорност и ще признаем, че не ние, а те са били прави.

В резултат на това се оказваме губещите във въображаемата битка. Продължаваме да носим товара на миналото и се държим здраво за своите негативни мисли и емоции. Това чувство постепенно започва да ни разяжда отвътре и ляга като черен облак над живота ни.

Затова позволете на миналото да си отиде. Освободете се от него. Простете на всички участници в събитието, в това число и на себе си!…

Прошката сътворява истинско чудо. Чувствате се така, сякаш сте се освободили от строг тъмничен затвор. Прощавайки, вие не освобождавате другия от отговорност, а си дарявате щастие… Затова върнете си силата на духа и започнете сами да цените и признавате себе си!

Упражнение за прощаване

Това е могъщо упражнение, адаптирано от традициите на Хавай, което отнема само 5-10 минути, но ви помага да положите началото на процеса на дълбинно изцеление. Приложете го към родители, братя, сестри, партньор, деца и роднини.

  1. Затворете очи и се опитайте да видите пред себе човека, на когото искате да простите или от когото искате прошка. Попитайте го наум дали е добре за вас да изгладите отношенията си с него. Непременно се постарайте да усетите дали получавате разрешение.
  2. Представете си, че отваряте горната част на главата си и извличате оттам бяла светлина, прехвърляте я към сърцето си и изпращате към този човек светлина и любов, дотогава, докато не го видите да заблести.
  3. Кажете му всичко, което искате да му кажете. Излейте си душата. Това може да стане и мислено.
  4. Позволете на другия да ви отговори. Отново можете да направите това мислено.
  5. Попитайте се „Какви са моите поуки?“
  6. Попитайте се готов ли сте да простите на този човек, знаейки, че когато простите, ще се освободите от болката на миналото. После му кажете, че му прощавате и че загърбвате всичко.
  7. Позволете на този човек също да ви каже, че ви прощава или че съжалява, че ви е причинил болка.
  8. После приемете този човек в сърцето си. Попитайте се: „На какво ме учи този човек чрез това, че присъства в живота ми?“
  9. Накрая благодарете на този човек, че ви е позволил да извършите всички тези действия.

От себе си добавям още нещо, в случай че възникне въпрос, например „А къде тук е НЛП?“.

По-горните действия наистина изискват убеденост и вяра в силата на НЛП. Макар че НЛП е вече популярно и познато, то едва ли всеки ще иска да го прилага. Нужни са „отворени“ сетива за външната информация, умение да използваме своята реч, за да подредим и представяме мислите си, както и умение да програмираме мислите и поведението си. Всяка една стъпка, която се съдържа в упражнението за прошка доказва необходимостта от убеденост и вяра в силата на НЛП.

Към книгата