Откъс от “Светът утре” на Ричард ван Хойдонк

Откъс от “Светът утре” на Ричард ван Хойдонк
Откъсът е от книгата „Светът утре“ на Ричард ван Хойдонк. Книгата ни подготвя за близките промени в бъдещето под влияние на новите технологии.

Уменията на бъдещето

В главата „Ученето“ съм обсъдил т. нар. hard skills и soft skills. Тук обаче става дума да социалните умения или за т. нар. social skills, които ще са нужни, за да се формира бъдещето по човешки начин.

Имам предвид силата на убеждението, емоционалната интелигентност и способността да научиш другите на нещо. Социалните умения ще се грижат работниците да получат шанс да се специализират и да работят по-ефикасно. Креативността, съвместната работа и комуникативността стават все по-важни в един свят, който в нарастваща степен се автоматизира. Колкото повече ни отнемат роботите и ИИ, толкова по-голяма е потребността от хора със социални умения. Това важи за целия пазар на труда. Без социалните умения, другите умения не са толкова съществени.

По-долу става дума за емпатията, за позитивното отношение, за желанието да продължаваш да се учиш и за дарбата да прилагаш наученото в нови ситуации. Важна е обаче и гъвкавостта, защото в този несигурен свят професиите се променят на всеки няколко години. По-долу давам пример за социални умения.

Критично мислене

Едно от най-важните умения е да можеш да мислиш критично, за да успяваш от огромното количество данни да извличаш най-необходимата информация и на нея да базираш бързо своите решения. За да постигнеш по-добри резултати или понякога просто да видиш всичко в неговата цялост, същевременно е важно и да се оглеждаш извън границите на специалността и бизнеса. Много проблеми като затоплянето на Земята и политическите и военни конфликти да огромни и затова зя решаването им, както и за преценяването на ситуации и шансове, имат отношение повече от една дисциплина. Освен това към нас по най-различни начини идва все повече и повече информация за нови процеси и технологии. Не всичко, което виждаме или четем, е вярно. И тук точно е важно критичното мислене.

Приспособимост

Предизвикателствата, с които ще се срещнат организациите, ще бъдат по-сложни от всякога. Ще се налага да гледаме извън специализацията си и с лекота да възприемаме многостранността. Скоро тъкмо капацитетът на един човек да прилага концепции, идеи и техники за решаване на проблеми в различни ситуации, ще определя колко успешен е той в работата си.

Затова училищата, предприятията и институциите са длъжни да ни просвещат как да ръководим, как да сме гъвкави и да работим в екип. Вече няма да е достатъчно да си иновативен или просто да участваш. Става дума да знаеш кога и как можеш да използваш и в какъв делови контекст. С оглед на бъдещето накрая ще оцелеят тези, които умеят да се приспособяват най-добре. Защото, когато начинът по който работим се променя фундаментално от технологиите, ще останат единствено професии, които са променливи и многостранни. Нужно е работещите да се присъединят към тях навреме. През 2050 г. на хората ще се налага непрекъснато да доразвиват уменията си, за да се включват в новите професии.

Сътрудничество с всекиго

В бъдеще сътрудничеството за постигане на обща цел ще бъде още по-осъществимо отколкото сега. То дори ще е единственият начин да се постигне успех, както в личната, така и в професионалната област. Работодателите и колегите ви са зависими от начина, по който вършите работата си. И обратно. Без да споделяте идеи, да сте креативни и да прилагате уникалните си познания, скоро ще бъде почти невъзможно да изпълнявате добре задачите си.

Сътрудничеството трябва да бъде глобално. Интернет ни дава възможност чрез различни платформи да контактуваме със специалисти от цял свят и с организации, които са част от други организации. Колаборацията на това ниво изисква нови умения. Успешно работещите в екип в бъдеще трябва преди всичко да могат да работят съвместно с хора от различен произход. Това значи да комуникират съдържателно с всекиго, независимо от произход, възраст, политически и религиозни убеждения. В бъдеще основни няма да са най-силните и най-умните работници, а онези, които умеят да работят съвместно както с хора, така и с машини. Ако не искате след време да ви измести някой робот, трябва отсега да поработите над социалните си умения.

Обществена или социална интелигентност

Социалните медии фундаментално промениха начина, по който хората общуват помежду си. Принудиха ни да се научим и поддържаме с другите както обикновени, така и дигитални връзки. Понеже рутинните задачи все по-често ще се автоматизират, осъществяването на контакт с останалите хора ще е абсолютно условия да си успешен в работата си. Нашето емоционално и социално IQ се е формирало в течение на хиляди години и ще бъде от голямо значение при променящите си път технологични развития. Това и в идните десетилетия ще дава голямо предимство на работещите човеци пред машините.

Познаване на новите медии

Уикипедии, блогове, влогове, подкастове, Facebook, Twitter и други нови медии, при които съдържание генерират самите потребители, понастоящем доминират в социалния живот на мнозина. Това се забелязва вече и в работната среда. Към нас се надига нарастващ поток от информация, който се налага да преработваме непрекъснато. Междувременно свикнахме с приложенията на смартфона, ала ще си имаме работата и с традиционните медии в модерни дрешки – вплетени в графични изображения и игри.

Към книгата