Откъс от “Peace Food. Миротворна храна” на Рюдигер Далке и Доротея Ноймайер

Откъс от “Peace Food. Миротворна храна” на Рюдигер Далке и Доротея Ноймайер
Откъсът е от книгата „Peace Food. Миротворна храна“ на Рюдигер Далке и Доротея Ноймайер. Книгата е за здравословното хранене, основано най-новите проучвания за духовното измерение на храната и храненето.

„Миротворна храна“ е символично заглавие, което засяга много плоскости. Ако искаме да намерим вътрешен мир, трябва да престанем да се обременяваме с хормоните на страха и стреса, консумирайки месото на закланите животни. А ако искаме да постигнем мир между народите, всички хора трябва да имат достатъчно храна, което може лесно да се постигне чрез отказ от животински продукти. Тогава животните няма повече да бъдат измъчвани и изтезавани. Но не само с хората и животните трябва да се сключи мир, а и с Майката Земя.

Промяната на хранителните навици в световен мащаб и един от начините да предотвратим климатичната катастрофа. Вместо да обявяваме война на собствените си тела, на други хора, на животните и на планетата, можем да сключим мир и да заживеем в хармония чрез новия си начин на хранене.

Пример с известна личност: Бил Клинтън

Неотдавна бившият американски президент Бил Клинтън съобщи по телевизията, че възнамерява да изключи животинските продукти от менюто си, за да има шанса да види как внуците му порастват. Той заяви, че иска да се присъедини към онази група от хора, които след 1986 година избрали да приемат само растителна храна без съдържание на холестерол и не след дълго забелязали значително подобрение на здравето си. При 82 % от тях артериалните запушвания и калциевите отлагания около сърцето изчезнали. Новите научни изследвания наистина показват, че при правилно хранене проблемите със сърцето намаляват, както при бил Клинтън.

Чрез отказ от животински продукти дори рискът от рак може да се сведе до минимум и да се предотвратят почти всички болести на цивилизацията. Така, „уж между другото“ могат да се решат проблеми от глобален мащаб, свързани с глада, климата и екологията. Това са гръмки думи, но вие също както Бил Клинтън можете да проверите верността им чрез собствен опит.

Душа, слънце и хранене

В продължение на три десетилетия се занимавах усилено с въздействието на душевното състояние върху здравето, в резултат на което се появиха трудове като справочника за симптомите „Болестта като символ“. Тази книга помогна на много хора да направят връзка между тялото и душата.

В нашето общество, отдадено на материализма и със съсредоточена върху тялото медицина, веществените влияния се надценяват, а душевните се подценяват.

Един пример ясно го доказва. Днес всеки знае колко вредно е тютюнопушенето за здравето. От 100 случая на бронхиален карцином, който е най-често срещания вид рак на белите дробове, 90 се наблюдават при пушачи. Това не учудва никого. Кой обаче знае колко от 100 пушачи се разболяват от рак на белите дробове?

Само двама, колкото и неправдоподобно да звучи. Но двата резултата са разгласени по различен начин. Цифрата 90 на сто е известна почти на всеки, а за двата процента се съобщава само мимоходом, защото не се вписват в концепцията на духа на времето, която превъзнася материалното и пренебрегва душевното.

Днес знаем също, че около 60 от 100 души, които през втората половина на живота си са загубили дългогодишния си партньор, развиват рак до една година след загубата. Изводът се налага от само себе си: материалните последствия – например, кондензатът на цигарения дим – почти винаги са налице, но са далеч по-маловажни от душевните. В книгите си за тълкуване на клиничните картини аз подробно описвам как някои душевни преживявания се трансформират в телесни и психични симптоми и какви житейски уроци се крият в тези болести.

Неочаквано за мнозина учени едно изследване нагледно демонстрира разликата между наследствените и другите фактори за възникване на болестите: в Швеция издирили биологичните родители на осиновени деца и изследвали влиянието на евентуалните техни онкологични заболявания върху вероятността от рак при родните им, но неживеещи с тях деца. Нямало такова влияние!

За голяма изненада обаче била установена връзка между рака при осиновителите и осиновените от тях деца, които не са свързани помежду си нито генетично, нито кръвно. Ракът при осиновителите увеличава пет пъти вероятността от рак при осиновените деца.

Явно енергийните полета, които ни заобикалят, имат много по-голямо значение от гените. Те се оформят под влиянието на психични и социални фактори, както и на храната и околната среда. Още през 1981 година английските изследователи Дол и Пето от Оксфордския университет посочват, че само от 2 до 3 на сто от случаите на рак имат връзка с наследствеността.

Интересно е също, че новото научно направление епигенетика потвърждава тези изводи: гените се „включват“ и „изключват“ под въздействието на душевните преживявания на заобикалящата среда – социални условия, храна, климатични условия (слънчево излъчване).

Постоянно расте броят на трудовете за витамин D – междувременно признат за хормон, който превръща кожата в ендокринен орган с жлезиста природа. Те показват например, че слънцето има удивителен ефект върху здравето ни. Доказано е, че под въздействието на слънчевата светлина кожата ни произвежда активирания витамин D, който достига до клетките. А всички клетки имат специални рецептори за този витамин. Там той може значително да повлияе върху ДНШ да стабилизира нашия генетичен материал и по този начин да предотврати рак и други хронични заболявания или да помогне за тяхното подобрение, ако вече са възникнали. Темата за слънцето и витамин D ще разгледаме подробно по-късно.

Както душевните фактори, така и храненето и излагането на слънце могат да окажат огромно въздействие върху физическото здраве. Изглежда че в продължение на десетилетия традиционната медицина е пренебрегвала ролята на тези три фактора – душа, слънце е хранене за включването и изключването на гените. Вероятно по този начин действат и канцерогенните вещества, които причиняват или съдействат за развитието на раковите заболявания. Отдавна е известно, че злокачествените тумори се развиват вследствие на изменения в структурата на ДНК.

Очевидно нашият организъм не е часовников механизъм както е смятал Декарт, а истинско чудо, сложна съвкупност, в която биохимичната равнина е тясно свързана с физиологичната и душевната. Ето защо няма една-единствена, а множество причини организмът да излезе извън строя, както е например при рака.

Към книгата