Откъс от „Мисли и забогатявай“ на Наполеон Хил

Откъс от "Мисли и забогатявай" на Наполеон Хил
Откъсът е от книгата „Мисли и забогатявай“ на Наполеон Хил. Това е една от най-вдъхновяващите мотивационни книги, публикувани някога, посветена на тайните на големия професионален успех.

Откъс от „Мисли и забогатявай“ на Наполеон Хил

Ето че стигнахме до основните грешки, водещи до провал на лидерите: важно е да знаем не само какво да правим, но и какво да не правим.

1. Неспособност за организация на детайлите

Ефективното лидерство изисква способност за организация на детайлите.

Нито един истински лидер не е „твърде зает“, за да свърши нещо, което влиза в задълженията му на лидер. Ако един лидер или последовател е „твърде зает“, за да промени плановете си или да обърне внимание на някаква спешна нужда, това е знак за липса на ефективност.

Успешният лидер трябва да владее всички детайли, свързани с позицията му. Това, разбира се, означава, че трябва да е в състояние и да делегира отговорността за детайлите на способните си помощници.

2. Нежелание да се натоварва с тежка работа

Наистина великите лидери са готови в случай на нужда да вършат всякаква работа, която при други обстоятелства биха изисквали от другите.

„Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга“ (Мат. 20:26) – ето една истина, която способните лидери уважават и прилагат.

3. Очакване на възнаграждение за „познания“, вместо за прилагането на тези познания

Светът няма да ви плати за онова, което „знаете“, а само за онова, което правите или карате другите да правят.

4. Страх от конкуренция от страна на последователите

Лидерът, който се бои, че някой от последователите му може да заеме мястото му, рано или късно наистина ще трябва да се изправи срещу този кошмар.

Способните лидери обучават своите помощници, на които да могат да делегират отговорности. Само по този начин те могат да бъдат на много места едновременно и да обръщат внимание на много неща. Вечна истина е, че хората получават повече за способността си да накарат другите да свършат работа, отколкото за собствените си усилия.

Ефективният лидер познава работата си и личната си харизма, като по този начин може да увеличи значително производителността на своите последователи и да направи така, че да свършат повече и по-качествена работа, отколкото биха свършили сами, без неговата насока.

5. Липса на въображение

Без въображение лидерите не са способни да реагират в трудни ситуации и да създават планове, с чиято помощ ефективно да ръководят другите.

6. Себичност

Лидери, които си присвояват всички почести за работата, свършена от техните последователи, със сигурност ще засегнат някого. Наистина великите лидери не претендират за никакви почести. Те се задоволяват с това да отстъпват всеки външен израз на почит (когато има такива) на своите следовници, тъй като знаят, че повечето хора ще работят по-усилено, ако възнаграждението им е придружено от поощрения и признание.

7. Невъздържаност

Последователите не уважават невъздържания лидер. Освен това всяка форма на невъздържаност подкопава устойчивостта и жизнеността на всеки, който си я позволи.

8. Нелоялност

Може би нелоялността трябваше да бъде на първо място в списъка.

Лидери, които не са лоялни спрямо последователите и съюзниците си, не могат да запазят задълго лидерската си позиция. Нелоялността е позорен белег за цял живот и може да навлече на всекиго презрението, което действително заслужава.

Липсата на лоялност е една от основните причини за провал в живота.

9. Преекспониране на „авторитета“ на лидера

Ефективните лидери водят, като насърчават останалите, а не като се опитват да вдъхнат страх в сърцата на последователите си. Лидерите, които се опитват да впечатлят следовниците си с „авторитет“, всъщност са лидери по принуда.

Истинските лидери нямат нужда да подчертават този факт по друг начин, освен с поведението си, със симпатия, справедлива преценка и добро познаване на работата.

10. Наблягане на титлите

Компетентните лидери нямат нужда от „титла“, за да спечелят уважението на последователите си. Лидерите, които се съсредоточават върху титлите, обикновено няма с какво друго да се похвалят.

Вратите към кабинетите на истинските лидери са отворени за всеки, който иска да влезе в тях, а работното им пространство е лишено от формалности и показност.

В заключение

Ето кои са най-често срещаните причини за провала на лидера. Всяка от тях е достатъчна, за да срине и най-„стабилната“ кариера.

Ако се стремите към ръководна позиция, запознайте се подробно със списъка и се уверете, че сте се избавили завинаги от тези пороци.

Към книгата