Откъс от “Маверик” на Рикардо Семлер

Откъс от “Маверик” на Рикардо Семлер
Откъсът е от книгата „Маверик. Историята на успеха на най-необикновеното работно място в света“ на Рикардо Семлер. Откъсът включва извадки от т.нар. „Наръчникът за оцеляване“ – малка книжка, която всеки новопостъпил служител в Semco – фирмата на Рикардо Семлер, получава. Това са единствените записани правила във фирмата.

Организационна схема

В Semco няма официална организационна схема. Уважението на хората е достатъчно, за да превърне някого в лидер. Ако по някаква причина се налага да скицираме структурата на част от компанията, го правим с молив и изхвърляме листа при първа възможност.

Наемане на работа

Когато се наемат нови служители или някой е повишен, хората от отдела имат възможност да интервюират кандидатите и да им поставят оценка, преди да вземат каквото и да е решение.

Работно време

Работното време в Semco е гъвкаво. Всеки сам следи колко часа работи. По различно време на деня хората имат различна нагласа за работа и продуктивност. Semco прави всичко възможно да се приспособи към желанията и потребностите на всекиго.

Работна среда

Искаме всеки, който работи при нас да се чувства свободен да променя и приспособява работното си място по свой вкус. Боядисването на стените и машините, поставянето на цветя или декорирането на пространството около вас е изцяло във ваши ръце. Компанията няма и не иска да има правила за това. Промените работната си среда според личните си вкусове и желания, съобразени с тези на хората, с които работите.

Профсъюзи

Профсъюзите са важна форма за защита на работниците. В Semco работниците са свободни да членуват в профсъюзи и преследването на членове на профсъюзите е абсолютно забранено. Профсъюзите и компанията не винаги са съгласни един с друг и дори не винаги се разбират добре, но ние държим на взаимното уважение и диалог.

Стачки

Стачките са нещо нормално. Те са част от демокрацията. Никой не бива наказван заради участие в стачка, тъй като тя е израз на мислите и чувствата на хората от компанията. В този смисъл събранията на работниците са неприкосновени.

Отсъствието от работа заради участие в стачка се квалифицира просто като отсъствие, без последствия или наказания.

Участие

Нашата философия се основава на участието и ангажираността. Не стойте безучастно. Изказвайте мнения, търсете възможности и развитие, винаги казвайте каквото мислите. Не бъдете просто безименен фигурант.

Мнението ви е винаги интересно, дори и никой да не ви го е поискал. Свържете се със заводския комитет, участвайте в изборите. Направете така, че гласът ви да има значение

Атестация от подчинените

Два пъти в годината ще получавате за попълване въпросник, който ви дава възможност да кажете всичко което мислите за своя началник. Бъдете съвсем прями и честни – не само докато попълвате формуляра, но и по време на обсъждането след това.

Заводски комитети

Работещите в Semco имат свое гарантирано представителство в лицето на заводския комитет към всяко предприятие. Прочетете устава му, участвайте в него, уверете се, че той ефективно защитава вашите интереси, които често няма да съвпада с интересите на Semco. За нас това е полезен и необходим конфликт.

Власт

Много от длъжностите в Semco предполагат йерархична власт. Но опитите да се упражнява натиск върху подчинените, да бъдат заставяни да работят, защото изпитват страх или несигурност или да им се демонстрира неуважение се приемат за недопустимо упражняване на власт и не се толерират.

Сигурност на работното място и възраст

Всеки, който е работил за нас три години или е достигнало възраст петдесет години се ползва със специални протекции и може да бъде съкратен само след дълга поредица от одобрения. Това не означава че политиката на Semco е да не уволнява, но така се вдъхва повече чувство на сигурност у хората.

Промяна

Semco е място, където от време на време се правят сериозни промени. Нека това не ви притеснява. Ние ги считаме за полезни и позитивни. Наблюдавайте ги без страх. Те са характерни за нашата компания.

Облекло и външен вид

Нито едно от двете нямат значение в Semco. Външният вид не е фактор при наемане на работа или повишение. Всеки сам си знае какво харесва или трябва да носи. Бъдете спокойни и носете единствено здравия си разум.

Личен живот

Всеки е господар на живота си, а личните дела на хората са свещени за компанията. На Semco не й е работа да се меси в живота на хората извън работно време, стига то да не влияе на работата им. Разбира се, нашият отдел Личен състав и на ваше разположение за всякакъв вид помощ или подкрепа, от която може да се нуждаете

Заеми от компанията

Компанията заема пари на хората си при непредвидени ситуации. Това означава, че заеми за покупка на жилище, кола и подобни не са практика. Но компанията иска да знаете, че ако се сблъскате с тежък и неочакван финансов проблем, тя ще е насреща.

Гордост

Струва си да се работи единствено на място, с което можете да се гордеете. Подхранвайте тази гордост, като гарантирате качество на всичко което правите. Не позволявайте от компанията да излезе продукт, който не е изработен според най високите критерии. Не пишете писмо или докладна, ако не сте напълно искрени. Не позволявайте нивото на достойнството да спадне .

Комуникация

Semco и хората й трябва да се стремят да комуникират открито и честно. Трябва да сте в състояние да вярвате изцяло на казаното от колегите си. Изисквайте тази прозрачност, ако се съмнявате в нещо.

Неформалност

Организирането на тържество за рожден ден в края на работния ден, влизането в среща, на която не сте поканен, както и използването на прякори са все характеристики на нашата корпоративна култура. Не бъдете срамежливи и не се придържайте към формалностите.

Предложения

Semco не смята, че за предложенията трябва да се дават награди. Искаме всички да говорят открито и всяко мнение е добре дошло, но не смятаме, че е здравословно да бъде възнаграждавано преди или по друг начин.

Жената в Semco

Жените в Бразилия си намират работа, градят кариера и се възползват от финансови възможности по трудно, отколкото мъжете. В Semco на тяхно разположение са различни програми ръководени от жени, които целят да намалят тази дискриминация. Наричаме ги Жените в Semco. Ако сте жена, участвайте. Ако не, не се чувствайте застрашен и не пречете на това начинание. Постарайте се да го разберете и да го уважавате.

Отпуски

Semco не е от компаниите, които смятат, че има незаменими хора. Всеки трябва да ползва тридесетте си дни отпуска всяка година. Това е от жизнено важно значение за здравето ви и за добруването на компанията. Няма достатъчно основателна причина, за да си оставите отпуск за по-нататък.

Към книгата