Откъс от “Майсторството” на Робърт Грийн

Откъс от “Майсторството” на Робърт Грийн
Откъсът е от книгата “Майсторството” на Робърт Грийн. Това е книга за особената творческа сила и интелигентност на човека, благодарение на които неговите способности стават източник на забележителни постижения.

Какво е чиракуването?

След като завършите образованието си, вие ще навлезете в най-важната фаза от живота си – тази на второто, практическо образование, известно като чиракуване. При всяка смяна на професията или при всяко придобиване на нови умения, ще навлизате отново и отново в тази житейска фаза.

Тук ще ви дебнат много опасности. Ако не си отваряте очите, ще отстъпвате пред несигурността и ще си навлечете емоционални проблеми и конфликти, които ще завладеят мислите ви: ще развиете страхове и дефицити на познавателна дейност, които ще ви тежат до края на живота.

Преди да е станало твърде късно, вие трябва да си научите уроците и да поемете по пътя, утъпкан от най-великите майстори от настоящето и миналото: той е пътят на съвършеното чиракуване и пресича границите на всички професионални сфери.

В хода на този процес ще овладеете необходимите умения, ще дисциплинирате ума си и ще се превърнете в самостоятелен мислител, подготвен за творческите предизвикателства по пътя към постигането на майсторство.

Ключови похвати в чиракуването

В историите на великите майстори от миналото и настоящето неизбежно можем да открием етап от живота им, в който всички техни бъдещи способности са били в процес на развитие, също като какавидата на пеперудата. Тази част от живота им – чиракуване по собствен избор – не представлява особен интерес за повечето биографи, защото не съдържа разкази за велики постижения или открития. Във фазата на чиракуване тези хора често пъти не са много по-различни от всички останали. Под повърхността обаче умът им се преобразява по невидим начин, съдържащ всички семена на бъдещия им успех.

Много от похватите, с чиято помощ тези майстори преминават през фазата на чиракуването, се раждат от интуитивното разбиране на това какво е важно и насъщно за собственото им развитие, но ако изучим правилните им действия, можем да научим и някои безценни уроци за самите нас. Внимателното вглеждане в живота им всъщност може да ни разкрие модел на подражание, който преминава границите на професионалните им сфери и ни посочва своеобразен път към съвършеното чиракуване с цел постигане на майсторство. За да проумеем този модел трябва да разберем нещо за самата идея и необходимост да минем през чиракуването.

В детството ни се насажда определена култура, защото за дълъг период от време зависим от някой друг – далеч по-дълго от всички останали животни. През този период се научаваме да говорим, да пишем, да решаваме задачи и да разсъждаваме, придобиваме и други умения.

Много от тези неща се случват под бдителните и любящи напътствия на родителите и учителите ни. Нашите възпитатели поставят акцента върху книжното познание – трябва да усвоим колкото се може повече информация по различни теми. Това познание в областта на историята, точните науки и литературата е абстрактно, а процесът на обучение е предимно пасивно усвояване. В края на този процес (обикновено някъде около седемнадесет и двадесет години) биваме изтласкани в несправедливия и жесток свят на професионалната реализация, за да се грижим сами за себе си.

Когато излизаме от състоянието на младежката зависимост, ние не сме истински подготвени да се справим с прехода към пълна автономия. Все още не сме се освободили от навика да придобиваме познания от книги или с помощта на учители, което е една много неудачна стратегия за практическия независим етап от живота, който ни предстои. Ние сме склонни към известна социална наивност и сме неподготвени за политическите игри на останалите хора. Тъй като все още не сме наясно със самоличността си и си въобразяваме, че най-важното в професионалната ни сфера е да получим внимание и да се сприятелим с колегите си. Всички тези погрешни представи и прояви на наивност биват безмилостно изложени на светлината на реалния свят.

Ако с времето не коригираме поведението си, накрая бихме могли да намерим своя път, но ако допуснем твърде много грешки, ще си създадем безкрайни неприятности. С въвличането си в емоционални проблеми ще загубим прекалено много време и никога няма да постигнем безпристрастността, нужна ни да разсъждаваме и да се учим от опита си.

Принципът на чиракуването

Природата на чиракуването е такава, че всеки човек трябва да мине през него по свой собствен начин. Буквалното следване на нечий пример или съвет от книга влиза в разрез със собствените ни интереси. Това е житейски етап, в който ние най-сетне заявяваме независимостта си и установяваме самоличността си. Във връзка с това второ обучение в живота ни, играещо важна роля при бъдещите ни успехи, съществуват някои основни и въздействащи уроци, от които всичко можем да се възползваме, които същевременно могат да ни предпазят от грешки и да ни спестят ценно време.

Тези уроци прекрачват границите на всички професионални сфери и исторически периоди, защото са свързани с нещо насъщно за човешката психология и с механизмите, по които функционира мозъкът. Те полагат един доминиращ принцип за преминаване през фазата на чиракуването и навлизане в един процес, свободно следващ три стъпки.

Принципът е прост и вие трябва дълбоко да го запечатате в съзнанието си: целта на чиракуването не са парите, добрата длъжност, титлата или дипломата, а преобразяването на ума и характера – това е първото преобразяване по пътя към майсторството. Вие навлизате в занаята си като аутсайдер. Проявявате наивност и сте изпълнени с погрешни представи за този нов свят. Главата ви е пълна с мечти и фантазии за бъдещето. Познанията ви за света са субективни и се основават на емоции, съмнения и ограничен опит. Постепенно ще се приземите в реалността, в обективния свят, представляван от познанията и уменията. Ще се научите да работите с останалите и да приемате критиката им. В хода на този процес ще се превърнете в от нетърпелив и разпилян човек в дисциплиниран и концентриран професионалист, разполагащ с ум, който може да се справя със сложни ситуации. Накрая ще овладеете себе си и всичките си слабости.

Този принцип има проста последица: трябва да изберете работно място и длъжност, които ви предлагат най-добрите възможности за придобиване на знания. Практическите познания са най-ценният капитал и ще ви носят дивиденти за десетилетия напред, при това далеч по-големи от нищожното увеличение на заплатата, което бихте могли да получите на някоя привидно доходна длъжност, предлагаща по-малко шансове да се образовате. Това означава, че трябва да се насочите към предизвикателства, които ще калят и усъвършенстват характера ви и благодарение на това ще получите най-обективните отзиви за поведението и напредъка си. Не бива да се спирате на чиракуване в занаят, който ви се струва лесен за овладяване и лишен от напрежение.

Фазите на чиракуването – трите стъпки или трите подхода

Ръководейки се от гореописания принцип, вие трябва да осмислите трите основни стъпки в чиракуването си. Те са следните: задълбочено наблюдение (пасивен подход), придобиване на умения (практически ориентиран подход) и експериментиране (активен подход).

Не забравяйте, че човек може да практикува под много различни форми. Това може да се случи на едно място, или да включва няколко различни длъжности на различни места. Може да представлява и смесица от университетско образование и практически опит. При всички случаи ще бъде от полза да осмислите работата си с помощта на тези стъпки, макар че може да ви се наложи да поставите допълнителна тежест върху някои от тях в зависимост от спецификите на професионалната ви област.

Първа стъпка: задълбочено наблюдение – пасивният подход

Когато навлизате в нова професия или ново обкръжение, попадате в свят със собствени правила, похвати и социална динамика. В продължение на десетилетия и дори векове хората са трупали познания за механизмите, по които се процедира в определена професионална област, като всяко следващо поколение е внасяло подобрения в системата на предишното.

В добавка всяка работна среда разполага със собствени обичаи, правила на поведение и трудови стандарти. Отделните хора са въвлечени във всевъзможни властови отношения. Всички тези елементи представляват реалност, която излиза извън рамките на индивидуалните ви нужди и желания. Ето защо задачата ви при навлизане в този нов свят ще бъде да наблюдавате и да проникнете колкото се може п-задълбочено.

Най-голямата възможна грешка в началните месеци на чиракуването би била да си въобразите, че трябва да привлечете всеобщото внимание, да впечатлите хората и да се докажете. Тези мисли ще завладеят ума ви и ще го изолират от заобикалящата ви реалност. Положителното внимание, което ще получите, ще се окаже измамно, то няма да се основава на уменията ви и това ще се обърне срещу вас.

Вместо това трябва да приемете реалността и да й се подчините, като не се набивате на очи и стоите колкото се може по-встрани, не се намесвате в събитията и си осигурите пространство за наблюдение. Освен това ще се наложи да се откажете от всичките си евентуални предварителни представи за света, в който навлизате. Ако впечатлите колегите си в тези първи месеци, причината ще бъде сериозното ви желание да придобивате нови знания, а не опитът ви да се издигате към върха, преди да сте готови за това.

В този нов свят ще наблюдавате две основни реалности.

Първо, ще станете свидетели на правилата и похватите, управляващи успеха в конкретна среда, или „ето как правим нещата тук“. Някои от правилата ще ви бъдат съобщени в прав текст- тези, които са очевидни и чието съблюдаване е въпрос на здрав разум. Трябва да им обръщате внимание и да ги спазвате, но от голяма полза ще ви бъдат негласните правила, които са част от основната култура за работа в екип. Те се отнасят до стила и ценностите, смятани от хората за важни.

Можете да доловите тези правила, ако се вглеждате в онези колеги, които се издигат в йерархията и си служат с печеливши подходи. Още по-показателно би било да наблюдавате онези колеги, които проявяват непохватност, биват наказвани за конкретни грешки или биват уволнявани.Подобни примери биха ви послужили като индикация какво не бива да правите и ще ви подсказват следното: постъпете по този начин и ще пострадате.

Втората реалност, която ще наблюдавате, са властовите отношения. Трябва да разберете кой разполага с реален контрол върху ситуацията, през която преминава целия поток на общуване, кой се издига в йерархията и кой се срива.Тези правила може и да спъват функционирането на системата или да са вредни за нея, но работата ви не е да давате морални оценки или да се оплаквате, а просто да ги проумеете, за да придобиете цялостен поглед върху ситуацията. Трябва да постъпвате като антрополог, който изучава чуждата култура и е настроен да долови всичките й нюанси и неписани правила. Вие не сте отишли там, за да промените въпросната култура. По-късно, когато придобиете умения и майсторство, вие бихте могли да пренапишете или отмените същите тези правила.

Всяка една задача, която получавате, независимо колко унизителна ви се струва, ще ви предложи шанс да наблюдавате този свят в действие. Нито една подробност за хората не бива да ви се струва банална. Всичко видяно или чуто ще е знак, трябва да разчете. С времето ще започнете да виждате и проумявате по-голяма част от реалността, която първоначално ви се е изплъзвала.

Например, човекът, за когото първоначално сте смятали, че разполага с голяма власт, в крайна сметка ще се окаже не толкова страшен. Постепенно ще започнете да прозирате отвъд маските. С натрупването на повече информация за правилата и властовата динамика, управляващи работната среда, вие ще започнете да анализирате причините за съществуването им. Ще преминете от наблюдение към анализ и ще усъвършенствате разсъдъчните си способности…

Втора стъпка: придобиване на умения – практически ориентираният подход

скрито познание – то представлява усет за действията ни, който трудно се назовава с думи, но лесно се показва на дело. За да проумеете как функционира този обучителен процес, ще ви е от полза да се запознаете с най-великата, измислена досега система за придобиване на умения и постигане на скрито познание, а именно средновековната система на чиракуване.

Тази система възникнала като решение на конкретен проблем. Тъй като в епохата на Средновековието производството на стоки се разраснало, майсторите занаятчии не можели да разчитат само на членове на семействата си като работна ръка в своите дюкян, те се нуждаели от повече работници. Но не им било изгодно да разчитат на външни хора, които идват и си заминават. Майсторите се нуждаели от стабилност. Развили система на чиракуване, при която младежи на възраст между дванадесет и седемнадесет години започвали работа в някой дюкян като подписвали договор, обвързващ ги с майстора за срок от седем години. В края на този срок чираците преминавали майсторски изпит, или трябвало да изработят майсторско изделие, за да докажат умения. Щом вземели изпита, те се издигали до калфи и можели да пътуват навсякъде, където им се предлага работа и да практикуват занаята си.

Тъй като в тази епоха имало малко книги и чертежи, чираците научавали занаята като наблюдавали майсторите и подражавали, колкото им се отдавало. Учели се чрез непрестанни повторения и практическа работа…

… Щом напреднете достатъчно в овладяването на дадена област, ще навлезете в цикъл на ускорена възвращаемост, в който ще практикувате заниманията си с по-голяма лекота и любопитство. Това ще развие способността ви да работите по-дълго, което ще подобри уменията ви, а на свой ред това ще направи работата ви още по-интересна. Достигането до този цикъл е целта, която трябва да си поставите, а за да я осъществите, се налага да проумеете някои основни принципи, отнасящи се до самите умения.

Първо, изключително важно е да започнете с овладяването на едно единствено умение, което да ви послужи като основа за придобиване на други. Трябва да се предпазите на всяка цена от идеята, че можете да се справите с усвояването на няколко умения едновременно. Опитът на носене на много дини под една мишница ще сложи край на целия процес.
Второ, началните етапи от овладяването на дадено умение неизбежно включва усещането за скука. Но трябва да я приемем, защото по този начин каляваме волята си.

Ако се постараете достатъчно, напълно естествено ще влезете в цикъла ускорена възвращаемост – докато усвоявате и придобивате умения, ще разнообразите и дейността си, ще направите работата си по-интересна… Ще откриете в себе си нови способности, които не сте проявявали преди. Ще еволюирате в емоционално отношение и ще дадете ново определение на усещането си за удоволствие. Нещата, които предлагат непосредствена наслада, постепенно ще започнат да ви изглеждат като повърхностно развлечение или лековато забавление за минаване на времето.

Трета стъпка: експериментиране – активният подход

Това е най-краткият етап от цялостния процес за постигане на майсторство, но въпреки това се явява изключително важна негова съставна част. След като придобиете умения и самоувереност, трябва да започнете да си служите с по-активния подход – експериментирането.

Това означава поемане на повече отговорности, иницииране на някакъв проект, извършване на дейност, която да ви изложи дори и на критика от страна на колегите или на обществена критика. Смисълът на всичко това е да прецените напредъка си и да установите дали все още съществуват празноти в познанията ви. Трябва да наблюдавате себе си в действие и да видите как реагирате на чуждата преценка. Важно е да си отговорите на въпроса можете ли да приемате критика и да я използвате конструктивно…

…Повечето хора твърде дълго отлагат да експериментират, обикновено защото се страхуват. Винаги е по-лесно да научиш правилата и да останеш в безопасност. Често ще в се налага с усилие да предприемате разни действия или експерименти, преди да се чувствате готови за това. По този начин ще подложите характера си на проверка, ще преодолеете страховете си и ще развиете безпристрастност към работата си – ще се научите да я виждате през погледа на останалите. Постепенно ще придобиете представа за следващия етап, при който творенията ви ще бъдат подложени на непрестанно наблюдение.

Постепенно ще придобиете представа за следващия етап, при който творенията ви ще бъдат подложени на непрестанно наблюдение.

Ще разберете кога е приключило чиракуването по усещането, че нямате какво повече да научите в дадена среда. Тогава ще се досетите, че е дошло време да обявите независимостта си или да се преместите другаде, за да продължите чиракуването си и да придобиете още умения. На по-късен етап от живота ви, когато се изправите пред смяна на професията си и или пред необходимостта да овладеете нови умения, фактът че преди сте минали през този процес, ще улесни превръщането му във ваша втора природа. Вие ще сте научили да научавате нови неща.

Чиракуването не е чудат остатък от отминали епохи

Много хора смятат, че идеята за чиракуване и придобиване на умения е чудат остатък от отминали епохи, когато да работиш е означавало да майсториш предмети с ръцете си. В крайна сметка ние сме навлезли н информационна компютърна ера, в която технологиите ни позволяват да се справяме без помощта на трудоемки занимания, изискващи подготовка и повторение. Толкова много неща в живота ни са придобили виртуални измерения, че занаятчийският модел е остарял – така разсъждават хората.

В действителност тази представа е напълно погрешна, дори опасна. Нашата епоха не е време, в което технологиите ще улесняват всеки аспект от живота ни, а представлява период на все по-нарастващи усложнения във всички обществени сфери.

Конкуренцията е с глобални размери и е по-жестока. Един бизнесмен трябва да разполага с далеч по-широк поглед върху цялостната картина, отколкото му се е налагало в миналото, а това означава придобиване на повече познания и умения…

Бъдещето е в ръцете на онези, които владеят повече умения и ги комбинират творчески. А процесът на овладяване на умения, независимо от виртуалните им измерения, остава практически непроменен.

Чиракуването е по-необходимо от всякога и тези, които омаловажават това понятие, неизбежно ще изостанат в работата си.

Към книгата