Публикувано на

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил
Откъсът е от книгата „Магическата стълба на успеха“ на Наполеон Хил. Книгата синтезирани седемнадесет принципа на бизнес успеха от живота и дейността на успели личности, от тяхната мъдрост, качества и убеждения.

Колко е важно да разполагаш с конкретна цел

За да пожънете успех във всяко едно начинание, трябва да разполагате с конкретна цел, за която да работите. Трябва да сте подготвили и конкретни планове за постигането на въпросната цел. Нищо ценно не може да бъде осъществено без наличието на конкретен план или процедура, която да бъде следвана системно и непрекъснато всеки ден.

Основната конкретна цел е включена в началото на седемнадесетте принципа за постигане на успех поради факта, че без нея останалите принципи биха били напълно безполезни. Как иначе човек може да се надява, че ще успее или да разбере, че е постигнал успех, ако основата на постижението му – целта – никога не е била определена предварително?

През изминалите двадесет и няколко години, през които анализирах над двадесет хиляди души от почти всички области, колкото и шокиращо да звучи това, 95% от проучените хора са се провалили. Под провал имам предвид, че едва свързват двата края, като част от тях дори не се справят толкова добре. Останалите 5% са постигнали успех, като под „успех“ следва да се разбира, че изкарват достатъчно, за да постигнат всичките си нужди и успяват да спестяват пари, за да постигнат истинска финансова независимост.

Това, което е важно по отношение на горепосоченото откритие е, че петте процента, които са постигнали успех, са имали конкретна цел и план за постигането на тази цел. С други думи тези, които са знаели какво искат и които са имали конкретен план за осъществяването му, успяват да стигнат до успех, докато онези, които не са знаели какво искат, са постигнали точно това, а именно едно нищо.

Да работим например, в областта на продажбите и целта ни е постоянен поток от платежоспособни клиенти, тогава планът ни трябва да включва ясни иконкретни методи за работа с клиенти, благодарение на които хората да търсят услугите ни всеки ден.

Има различни начини да се изготви подобен план, но най-важното е той да се отличава от останалите и да оставя положително впечатление у редовните клиенти. Всеки може да продава стоки на всички онези, които се нуждаят от тях, при това съвсем доброволно, но не всеки владее изкуството заедно със самата стоки да предоставя и онова невидимо „нещо“, което кара клиентите да се връщат отново и отново. Ето защо в тази връзка е необходимо човек да разполага с цел и конкретен план за действие.

В някои квартали автосервизите са толкова популярни, колкото и хранителните магазини. Разбира се че може да има известна разлика в качеството, което предоставят. Независимо от това обаче някои собственици на автомобили са готови да изминат няколко километра повече само и само да бъдат обслужени в любимия си сервиз.

Тогава възниква въпросът какво кара всички тези хора да правят това. А отговорът е: „Хората избират фирми, където ги обслужват други хора, които се грижат за бизнеса си“. Какво означава „да се грижиш, за да отглеждаш някого“? В този процес не се включват единствено основни дейности като поливането на растения, например. Растенията биват оживявани като им се махат увахващите или изсъхнали части. Съблюдава се сезона и според него се наторява допълнително, ако е дошъл моментът за това. Наблюдавате дали растението не е нападнато от буболечки и съответно ги отстранявате. Добрият собственик на бизнес трява да действа точно по този начин.

Човекът от сервиза, който познава колата ви, ще забележи кога гумите започват да се износват, или коланите се протриват, дали е необходимо да се добави антифриз, или лампичката на десния мигач е изгоряла и се нуждае от смяна с нова. В тези случаи, както и в редица други, добрият собственик на сервиз ще впечатли клиентите си с факта, че предоставя персонално обслужване и може да му се има доверие. Всичко това не се случва „просто така“. В основата му са заложени конкретен план и определена цел, като целта е, клиентите-шофьори да се връщат отново и отново. Този пример илюстрира какво представлява конкретната основна цел.

А сега нека се фокусираме малко по-задълбочено върху психологическия принцип, върху който се основава законът за основната конкретна цел. Благодарение на внимателното проучване на над 100 лидери от всички сфери на живота стана ясно, че всеки един от тях е работил с точно определена основна цел, както и с конкретен план за реализирането й.

Човешкият ум спокойно може да бъде сравнен с магнит, заради способностите да привлича елементите на мислите, преобладаващи в съзнанието и най-вече тези, които съставляват конкретната основна цел. Например, ако някой си постави за основна цел за деня привличането на нови сто клиента, които да купят определена стоки или услуга редовно, то поставената цел веднага започва да оказва влияние.

Производителят на автомобили често пъти определят така наречените квоти, които обхващат броя автомобили, продадени на определена територия. Това са всъщност цели, към които трябва да се стремят дистрибуторите на автомобили. Рядко се случва някой да успее да изпълни определени квоти, но общоизвестен факт е, че ако те не съществуват, нивото на реални продажби щеше да е много по-малко.

Или за да постигнете успех в продажбите, както и във всяко друго начинание, трябва да определите в какво точно ще се прицелите, защото ако не се прицелите, ще имате много слаби резултати.

Има обаче едно нещо, с което са съгласни и изследователите на човешкия мозък, и физиците, и психолозите, съветниците и възпитателите. Най-простичко казано това е силата на връзката между събитията в живота ви, мислите и убежденията ви. Следователно, всеки човек, който има определена цел и изцяло вярва във възможностите си да я реализира, не може да търпи поражения постоянно.

Може да го съпътстват временни неуспехи, понякога може да са наистина много, но такъв човек никога няма да бъде сполетян от провал.

Има един сигурен начин, чрез който да избегнете критиките – бъдете никой и нищо не правете! Намерете си работа като мияч на съдове и унищожете изцяло безценната си амбиция. Тази формула винаги работи.

Ако вместо това изберете да поемете по пътя на успеха, първата стъпка, която трялва да направите, е да разберете къде искате да стигнете, как смятате да осъществите пътуването си и кога възнамерявате да достигнете заветната цел. Тоест, това е друг начин, по който казваме, че трябва да се фокусираме върху една конкретна основна цел. Тази цел трябва да е ясно написана, за да може първо вие да я разберете и чак тогава някой друг. Ако има нещо мъгляво по отношение на целта ви обаче, това означава, че тя не е точно определена.Или както е казал един успешен ръководител, десет десети от успеха във всяко едно начинание се определят от това дали човек знае какво точно иска. Това е абсолютно вярно!

В момента, в който напишете каква е основната ви цел, все едно имплантирате образа на целта си в вашето подсъзнание. Чрез някакъв процес, който дори и най-добрите учени все още не са открили, Природата прави така, че подсъзнателният ви ум да използва основната цел като образец или модел, който да направлява по-голяма част от вашите мисли, идеи и усилия за нейното постигане.

Този факт звучи странно и абстрактно – като нещо, което не може да бъде измерено или като нещо, върху което не може да се разсъждава, но това е истината!

Допълнително ще говорим за мистериите, които се крият в този странен принцип, когато стигнем до принципа на въображението, както и до останалите принципи по-нататък в книгата.

Към книгата