Откъс от “Как да създаваме печеливши бизнес планове” на Гарет Сътън

Откъс от “Как да създаваме печеливши бизнес планове” на Гарет Сътън
Откъсът е от книгата „Как да създаваме печеливши бизнес планове“ на Гарет Сътън. Книгата разкрива тайните на създаването на бизнес план, който да предизвика вниманието на външни инвеститори.

„Живеем в забързано време. Някои хора поглеждат към яйцето с очакване да изкукурига.“

Орисън С. Мардън

Може би бързате да сглобите вашия бизнес план. Не бъркайте обаче трескавата мъглявина на активността с обмислената подготовка. В плана си имате няколко основни аспекта, които трябва непременно да обмислите задълбочено.

Успешният бизнес план очертава основните насоки за замисления от вас бизнес – кой, какво, кога, защо и къде – за да ни помогне да осъзнаете отговора на изключително важното как. Кои са основните играчи? Кои са собствениците, персоналът, съветниците, клиентите, конкуренцията, дори и читателите на плана? Какво искате да постигнете? Какво е стабилното ви предимство? Какво предлагате? Какво произвеждате? Кога е стартирал (или ще стартира) бизнесът? Кога искате да постигнете определени цели? Защо сте в бизнеса? Къде е разположен? Къде се крият новите възможности? И най-накрая, как оттам, където сте сега, ще стигнете там, където искате да бъдете?

Съвети на Богатия татко

Парите следват мениджмънта. Инвеститорите първо гледат на хората, свързани с компанията. На опита, знанията и професионалната биография на мениджърския състав и съветниците трябва да се обръща особено внимание.

В идеалния случай бизнес планът е пресечната точка на всичко в бизнеса (разходи, продукти, услуги, персонал и т.н.) и извън бизнеса (конкуренция, пазарни тенденции, политически сили и т.н.) Силите вътре в компанията се срещат със силите извън нея и така се ражда бизнес планът.

Много предприемачи поставят прекалено голям акцент върху вътрешните аспекти и пренебрегват външните. Бизнесът не е остров, нито една компания не действа във вакуум. Дори когато се занимавате с дребните детайли, които трябва да бъдат включени в плана, никога не изпускайте от внимание голямата картина.

Печелившият бизнес план очертава целите, изяснява стратегиите и разполага с виждания както за най-добрия, така и за най-лошия сценарий, както и за възможните сценарии, които могат да сполетят вашата компания. Опитните предприемачи знаят, че трябва да очакват неочакваното и същевременно да предвиждат характерните за всеки конкретен бизнес предизвикателства.

Качественият бизнес план продава не само вашата концепция, но и вас самите. Предприемаческият ви дух и страст са основни фактори за потенциалния инвеститор. Запознаването му с опита, уменията и професионалната биография на вашия екип ще ви отведе още по-нататък. Ключът е да се демонстрира как вашият опит и умения ще подкрепят бизнеса и ще му помогнат да просперира.

Съвети на Богатия татко

Опитните инвеститори няма да бъдат заблудени от бомбастични думи, написани необмислено, за да компенсират липсата на опит и знания. Ако това е вашият старт и нямате опит в тази област, най-добре е да покажете, че се заобикаляте с опитен екип от съветници и служители. Бизнесът е колективен спорт.

Добрият бизнес план може да ви помогне да определите какво ви е нужно за успеха на бизнеса ви – от персонал до финансиране, от местонахождение до реклама. Но за да успее наистина вашата компания, трябва да обръщате внимание на това, което откривате по време на подготовката. Не подценявайте нищо. Ако при формирането на плана установите, че ще ви трябват 300 000 долара, не опитвайте да ги свиете до 150 000. Бъдете реалистични при планирането и после бъдете също толкова реалистични при следването на плана.

Най-трудното при създаването на добър (или дори лош) бизнес план е преодоляването на инерцията. Повечето хора имат някаква голяма идея, но така и не предприемат нищо заради страха си от провал. Намиращото се в покой тяло има тенденцията да остава в покой, движещото се тяло има тенденцията да продължава да се движи. Именно инерцията заедно с удобния диван, приятната вечер пред телевизора, интернета или каквото и да е било още, държи тялото в покой. Сритайте инерцията по термодинамичния й задник, станете от дивана и започнете. Веднага. Не чакайте да приключите тази книга. Не чакайте дори са свърши тази глава. Вземете веднага химикалка и тетрадка и започнете да си водите записки. Понякога дори движението на химикалката по лиса е достатъчно да задвижи останалата част на тялото.

Както трябва да преодолеете инерцията, за да изградите бизнес план, така трябва да преодолеете и страха. Бизнес планът изглежда сложно. Но не би трябвало да е така. Сложният бизнес план често пъти е по-лошият вариант от пълната липса на бизнес план. Планът ви трябва да е написан на разбираем език. Твърде техническите термини, които объркват не са добре дошли. Бизнес планът следва и да обобщава, където е възможно. Оставете подробностите за приложенията. Би следвало и да описва истински вашия бизнес.Откажете се от шаблоните. Бизнес планът следва още и да е кратък и по същество, прост, но пълен. Напишете плана си така, сякаш е единствената информация, с която ще разполага потенциалния инвеститор, заемодател или мениджър, преди да вземе решение.

Писането на бизнес план е дело на любовта и същевременно упражнение по логика и предвидливост. Вие записвате на хартия онова, което най-вероятно ще погълне живота и което би трябвало да изпълнява няколко особено важни функции:

  1. Бизнес планът помага да проясните фокуса си и да проучите развитието на вашия бизнес и неговите потенциални клиенти. Имайте предвид, че да планираш не означава да предвиждаш бъдещето (кристални сфери не са нужни), а по-скоро да бъдеш наясно с широката гама от вероятности и да бъдеш подготвен за тях, когато се случат. Необходимо е да сте в състояние да обясните лаконично предназначението на ваши план, визията, целите и стратегиите на вашия бизнес, постиженията си досега (финансови, продажби, технически). Нужно е да опишете вашите продукти във връзка с пазара и индустрията като цяло.
  2. Бизнес планът осигурява структуриращата рамка за създаване на мисията, целите и ключовите стратегии на компанията. Тази книга ще ви обясни подробно принципи от Триъгълника Б-И на Богатия татко. Негова основа са мисията, екипът и лидерството на компанията. Основните елементи са паричният поток, комуникациите, системите, правните въпроси и продуктът. Пълно обяснение на Триъгълник Б-И можете да прочетете в „Наръчник по инвестиране на Богатия татко“ от Робърт Кийосаки.
  3. Бизнес планът може да послужи за основа за обсъждане с трети страни като акционери, агенции, банки, инвеститори и други. Очертаването на финансовото положение и проектите на вашия бизнес би трябвало да се използва за привличане на финансиране, независимо дали компанията е действаща или тепърва ще се създава…
  4. Бизнес планът е репер по който можем да съпоставяме реални действия. Той дава възможност да измервате количественото реалността с целите. Това помага да оценявате действията си и това прави бизнес плана полезен. Еднакво нежелателно е да се втурнете сляпо в създаването на бизнес, така и да правите промени импулсивно. Бизнес планът ще ви помогне да тръгнете подготвени и да се движите в правилната посока

Към книгата