Откъс от “Как да общуваме на работното място” на Лейл Лоундз

Откъс от “Как да общуваме на работното място” на Лейл Лоундз
Откъсът е от книгата „Как да общуваме на работното място“ на Лейл Лоундз. Книгата предлага 72 техники за ефективно общуване на работното място.

Вие сте много повече от длъжностната си характеристика

Нека ви задам един въпрос, който съм сигурна, че сте го чували стотици пъти. С какво се занимавате? Почакайте преди да отговорите! Надявам се, че не възнамерявате просто да назовете длъжността си. Вие сте много повече от това и далеч надхвърляте онова, което компанията е определила да бъде написано на визитката ви.

Обикновено хората смятат, че създаването на връзки е нещо, което се прави извън работното място, особено когато търсим нови контакти или се срещаме със специалисти в същата област. Обаче рядко съм чувала служителите да говорят за създаване на връзки вътре в собствената им фирма, което е не по-малко съществено за успеха. Докато си бъбрите с някой непознат на празничното фирмено парти, доставяте документи в друг отдел или си говорите с непознат служител в асансьора, този човек без съмнение ще ви попита: „С какво се занимавате във фирмата?“

Това е стандартен въпрос, който задавам на хората в различните компании, които консултирам. В една от тях веднъж забелязах служителка, която седеше сама в кухнята и я попитах дали мога да седна до нея.

– Разбира – отговори любезно тя. – Моля, заповядайте!

После я попитах с какво се занимава във фирмата. Младата дама се умихна и каза:

– Аз съм просто рецепционистка.

Искаше ми се да я разтърся! Защо се омаловажава така, казвайки „просто“? Наистина ли смяташе, че работата й не е от съществено значение? Не си ли даваше сметка, че тя беше първият човек, когото хората виждат при влизане във фирмата? В някакъв смисъл те е входът на организацията. Навярно я бяха наели заради същата тази дружелюбност, която показа и на мен.Това е ценно качество, а бедното момиче действително гледаше на позицията си като на маловажна.

– Не,ти не си просто рецепционистката – смъмрих я с усмивка. – Ти си рецепционистката.

Тя се разсмя нервно, а после ме погледна. Все едно съм смахната.

Когато казвате „Аз съм просто“, се омаловажавате и звучите сякаш се срамувате от работата си. Колко по-впечатляващо щеше да е, ако дамата беше въодушевено придала плътност на длъжностната си характеристика и ми беше споделила какви са задълженията й.

Създавате връзки и в собствената си компания

Когато говорите за работата си с приповдигнат дух, вие се отличавате в собствената си компания, ако изникнат нови възможности. Приемете го като резюме, каквото дават всички изтъкнати специалисти, едно кратко описание или „реклама“ на собствените задължения.Оставете името ви да се разчуе във фирмата ви.

Когато някой непознат колега ви попита с какво се занимавате в компанията, не му отвръщайте просто с наименованието на длъжността си. Изпълнявате определени задължения, които изтъкват най-важното, заради което сте там. Разкажете им за него. Няма да се отличите, ако кажете просто „офисен ръководител“, „помощник на ръководителя по продажбите“, „пътнически координатор“. Кажете нещо повече. Придайте плътност в зависимост от това доколко другият човек е запознат с вашия отдел.

Например, вместо да представите ограниченото наименование на длъжността си като „офисен ръководител“, пробвайте с нещо като „посреднича между персонала и доставчиците, занимавам се с покупките и присъствам на срещите с висшето ръководство“ и то с въодушевен тон!

Вместо да казвате „аз съм помощник ръководител по продажбите“, какво ще кажете за „помагам в съставянето на плановете за продажба, задавам квоти и анализирам данни от отдела по продажбите“.

Вместо да кажете „аз съм пътнически координатор“, кажете „занимавам се с вътрешните и международните командировки и осигурявам настаняването на служителите, когато пътуват по делови въпроси“ Гледайте да говорите оживено и с удовлетворение за задълженията си, защото за професионалния успех е от съществено значение да изразявате въодушевление от работата си.

Малка хитрост №4

Вашето кратко резюме в компанията

Още от днес прибавете в списъка със задачи си „да се запозная с колеги от други отдели“. Когато непознатите служители ви попитат с какво се занимавате, дайте им кратко описание с приповдигнат тон. Естествено, можете да включите и наименованието на длъжността, но нека това е само част от отговора ви, и то чак към края. Когато отделите обсъждат повишенията и кого биха могли да откраднат от другите отдели, добре ще е да си спомнят вашето име.

Към книгата