Откъс от “Как да говорим с всеки във всяка ситуация” на Ема Сарджънт и Тим Феарън

Откъс от “Как да говорим с всеки във всяка ситуация” на Ема Сарджънт и Тим Феарън
Откъсът е от книгата „Как да говорим с всеки във всяка ситуация“ на Ема Сарджънт и Тим Феарън. Kнигата е предназначена за всички, които биха искали да узнаят как да подходят към всяка ситуация, с произволен брой или тип хора, и да се чувстват уверени, докато го правят.

Как да изразите идеите си? Как да изложите проблема си? Как да накарате да ви чуят?

Има моменти в работата ви, когато тези неща стават много важни за вас.

Въпросът е как да оформите мислите и идеите си по такъв начин, че да окажете максимално въздействие и да получите желаната реакция?

Първо, зависи дали има въпрос или проблем, който искате да предложите на вниманието на хората, или искате да предложите решение на съществуващ, познат проблем.

Ето два много мощни формата. Освен, че са невероятно полезни за структурирането на вашия аргумент, и двата имат скрити достойнства.

Хората не обичат тези, които хленчат. Те обичат другите да са позитивни. Ако ги възпроизведете по правилния начин (а това зависи от вас), тези формати ви предоставят реален шанс да се проявите като позитивен човек, решаващ проблеми и търсещ решения.

Формат 1: Когато искате да изложите някакъв проблем

Този формат е полезен, когато искате да предложите на вниманието на хората някой въпрос или проблем, за да ги убедите, че си струва да го разгледат и той трябва да се реши.

1. Изложете проблема

 • Изяснете факта, че презентацията ви е насочена към някакъв проблем.
 • Прегледайте или акцентирайте върху основните елементи на темата (с които ви е известно, че групата е напълно или частично запозната).
 • Дефинирайте ясно проблема.

2. Негативни последствия

 • Посочете негативните последствия, които възникват в резултат на проблема. На този етап нека наблюденията ви останат общи и обективни; по-късно ще навлезете в конкретиката.

3. Личен опит

 • Дайте примери от личния си опит с проблема и влиянието му върху вас.

4. Доказателства

 • Приведете факти иинформация, които подкрепят и изясняват ситуацията. Това е етапът, в който предоставяте съвсем конкретни подробности и затвърждавате своята позиция.
 • Използвайте доказателства от трета страна, извън личния ви опит. Тук привеждате доказателства, които трябва да сте събрали от колеги, клиенти, доставчици, както и всякакви други хора, засегнати от проблема.

5. Обобщение

 • Заявете отново проблема като заглавие, за да се уверите, че вашата аудитория е наясно.
 • Посочете какви действия трябва да се предприемат според вас, за да се заемете да отстраните проблема.

Формат 2: Когато искате да се предприемат действия за някакъв проблем

Можете да използвате следващия формат, когато имате някаква идея или препоръка за решаването на вече идентифициран проблем и искате аудиторията да предприеме действия относно вашето решение.

1. Обобщете проблема

 • Нека вашата аудитория разбере, че имате идея за разрешаването на идентифициран проблем.
 • Изложете накратко проблема.
 • Обяснете защо е проблем.

2. Изложете решението си

 • Изложете идеята си и обяснете по какъв начин е свързана с проблема.
 • Изяснете предложението си.

3. Позитивни последствия

 • Очертайте позитивните последствия от прилагането на вашето решение. Уверете се, че тези последствия са ценни за вашата аудитория.

4. Приведете доказателства

 • Посочете фактите и информацията, които доказват стойността на вашето решение.

5. Обобщение

 • Обобщете проблема и позитивните последствия от решаването му.
 • Обобщете решението си и метода на реализация.
 • Обобщете позитивните последствия от прилагането на ВАШЕТО решение.

6. Действия

 • Посочете какви действия е необходимо да се предприемат, от кого и кога.

Полезен съвет

В каквато и ситуация да попаднете, планирайте старателно своята презентация, и ако е възможно, помолете някой колега да я чуе и изрази мнението си, преди да я направите.

Това ще ви помогне много да придобиете допълнителна увереност. Освен това ще ви даде възможност да изпробвате целесъобразността и притегателната сила на вашето решение, както и да се уверите, че се изразявате ясно и недвусмислено.

Към книгата