Откъс от “Гостоприемното лидерство” на Марк Маккъргоу и Хелън Бейли

Откъс от “Гостоприемното лидерство” на Марк Маккъргоу и Хелън Бейли
Откъсът е от книгата „Гостоприемното лидерство“ на Марк Маккъргоу и Хелън Бейли. Kнигата представя една съвсем нова и по-различна идея от традиционните концепции за лидерство, която включва шест лидерски роли.

Лидерът като домакин

Това е идея с голям потенциал. Всички ние имаме някаква представа какво прави домакинът. Всички сме канили хора у дома за обяд или някакво празненство. Всички имаме личен опит с балансирането между подготовка и въвличане, радостта от запознаването на гостите ни с нови приятели, балансът между ръководството, организация и участие. Освен това всички сме били гости и знаем от първа ръка какво е да имаш добър домакин (а също и не токова добър).

Домакините увличат хората по различни начини, не само като да ги канят да се включат. Те предствят гостите един на друг, създават връзки между тях и действат уверено, за да съберат синергитични групи – хора, които се допълват и взаимно обогатяват качествата, уменията и интересите си. Ключов елемент от уменията на домакина е изкуството да аранжираш – кого да сложиш до кого, какво може да събере групите така, че да станат интересни, дори кои гости не трябва много-много да се засичат.

След като е събрал хората, добрият домакин не доминира. Той преминава от една група към друга, споделя по някоя дума или докосване, държи под око как се развиват нещата. Той обаче не се поставя в центъра на вниманието, не досажда на гостите, нито постоянно обсебва централната роля. Домакинът винаги внимава кога да се намеси и кога да остави нещата да следват своя ход – кога да пристъпи напред и кога да отстъпи назад. Ролята на домакина включва и двете неща; тя е повече от всяко едно от тях поотделно и изисква съзнателност и усет за правилния момент – последван от незабавно действие.

Много хора по света споделят с нас, че макар ролята на лидер да им се струва прекалено голяма, в ролята на домакин се възприемат много по-лесно. Метафората с домакина прави достъпна позицията на лидер, която иначе е много сложна и гъвкава. Марк публикува за пръв път възгледите си за танца на домакина като лидер още през 2009г.

Не само ние сме очаровани от възможностите, които проследява метафората за лидера като гостоприемен домакин. Изключителното движение „Изкуството да си домакин” демонстрира как хората стават лидери, като домакинстват в провеждането на широкомащабни разговори по значими теми. В Швеция Ян Гунарсон въвежда хората в идеята за домакинство като лидерство, което те „приема с добре дошъл”. Маргарет Уийтли и колегите й в „Беркана Инститют” използват контраста между образите на героя и домакина главно в контекста на лидерство в услуга на другите.

В тази книга за пръв път се опитваме да се занимаем задълбочено и подробно с ролята на домакина: да покажем каква светлина хвърля тя върху всякакъв вид ежедневни дейности (големи и малки) и как домакинът може чрез постъпките си да подтикне към участие и действие и да изгради взаимоотношения. Ще се занимаем с корените на гостоприемството и различните начини, по които то се осъществява по света. Ще разгледаме отблизо какво означава да си домакин и какво означава да водиш.

Ефектът на Дизраели

За да разберем какво правят добрите домакини, първо ще се обърнем към гуруто в областта на лидерството Уорън Бенис, който разказва една история за Уилям Гладстон и Бенджамин Дизраели, известните британски министър-председатели от XIX в.:

Ако седнехте да обядвате с Уилям Гладстоун, си тръгвахте с мисълта: „Гладстоун е най-остроумният, интелигентен и обаятелен човек. „Ако обаче седнехте да обядвате с Бенджамин Дизраели, си тръгвахте с мисълта: „Аз съм най-остроумният, интелигентен и обаятелен човек!” Гладстоун беше блестящ, но Дизраели създаваше атмосфера, в която другите можеха да блеснат. Вторият вид лидерство е по-силен, той е приключение, в което лидерът има привилегия да открие съкровището в другите и то да бъде оползотворено.

Очевидно Дизраели е по-добрият домакин. Ние наричаме тази способност да помагаш на хората да се видят в нова и различна светлина Ефект на Дизраели. В следващите глави ще откриете много начини за постигане на този ефект.

Вместо правила – роли

Терминът правила за ангажиране е познат на хората, които се интересуват от военна история и военни действия. Освен като заглавие на една популярна американска комедия, тази фраза се използва от военните групи в конфликтни зони. Става въпрос за правила, определящи точно при какви обстоятелства може да бъде използвана военна сила и до каква степен. Те, подобно на всички останали правила, трябва да бъдат следвани безпрекословно – военните, които ги нарушават, прилагайки прекалено голяма сила, ще имат сериозен проблем и командващите ще компрометират собствените си операции. Тези правила за ангажиране са свързани със започване на бойни действия.

Тук ще се занимаем с един друг вид ангажиране – ангажирането, което увлича хората да се занимават със сложни проблеми, което обединява енергията им и създава ново бъдеще. В един свят, в който лидерите са изправени пред постоянна промяна и неразрешими дилеми, твърдите правила няма да свършат работа. Комплексните и променливи ситуации изискват гъвкави и контекстуални отговори. Не става въпрос просто какво да се прави, въпросът е кога да се прави и кога да не се прави.

Ние променяме идеята за лидерство и ангажиране, като напускаме подхода с правилата и преминаваме към подхода с роли. Ролята е нещо, което правиш, и то в правилния момент. В тази книга ролите са начин на действие и поведение в социална ситуация. Ролята е нещо, в което влизаме и от което излизаме през цялото време – като родители, приятели, играчи на бадминтон. Тя нама нищо общо с актьорското майсторство (на театралната сцена). Тук става въпрос за ежедневна, ежечасна и дори моменнта промяна на гледната точка и фокуса ни. Ще ви кажа нещо важно: като домакини вече знаем как да поемаме различни роли в различните моменти и как да преминаваме от една роля в друга. Знаем дори кога да правим тези промени, кога да пристъпваме напред и кога да отстъпваме назад.

Идеята за шестте роли на лидера като домакин ни прави способни бързо да изградим усет за множество възможности за действие. Можем също да черпим от вроденото ни знание за танца на домакина (напред-назад) във всяка роля.

Към книгата