Откъс от “Емоционална интелигентност 2.0” на Джийн Грийвс и Травис Брадбери

Откъс от “Емоционална интелигентност 2.0” на Джийн Грийвс и Травис Брадбери
Откъсът е от книгата „Емоционална интелигентност 2.0“ на Джийн Грийвс и Травис Брадбери. Книгата е всички, които искат да повишат своята емоционална интелигентност.

Общата картина

Преди да разгледате подробно всяко от четирите емоционални умения в следващата глава, трябва да знаете някои важни неща за емоционалната интелигентност (ЕИ) като цяло. През последното десетилетие сме провели тестове с над 500 000 души, за да изследваме ролята, която емоциите играят в ежедневието ни. Разбрахме как начинът, по който хората възприемат себе си, се различава от начина, по който ги възприемат другите и наблюдавахме как различни решения оказват влияние върху личния и професионалния успех.

Въпреки нарастващото внимание към ЕИ, продължава да съществува всеобщ дефицит в разбирането и управлението на емоциите. Само 36% от хората, с които сме провел тестове, са способни точно да определят емоциите си, когато ги завладеят. Това означава, че две трети от нас са обикновено под контрола на емоциите си и все още не умеят да ги забелязват и да ги използват в свой интерес. Емоционалната осъзнатост и разбиране не се учат в училище.

Ние се вливаме в редиците на трудещите се, знаейки да четем, да пишем и да правим доклади в разни сфери на подсъзнанието.

Твърде често обаче ни липсват умения да управляваме емоциите си в разгара на трудните ситуации, в които се оказваме. За да вземем добри решения, ни е необходимо много повече от академични знания. Решенията ни са правилни, когато притежаваме самопознание, владеем до съвършенство емоциите си и използваме това, когато имаме най-голяма нужда.

Имайки предвид широката палитра от човешки емоции, не бива да се изненадваме, че те са по-силни от нас. Имаме толкова много думи, с които да опишем чувствата, извиращи в живота ни и въпреки това всички емоции са произведени от пет чувства: щастие, тъга, гняв, страх, срам. Докато извършвате ежедневните си занимания – независимо дали работите, прекарвате време със семейството или приятелите си, ядете, тренирате, почивате си или спите – вие сте обект на постоянен поток от емоции. Много е лесно да забравим, че проявяваме емоционални реакции към почти всичко, което се случва в живота ни, без значение дали ги забелязваме или не. Сложността на тези емоции си проличава от разнообразните им степени на наситеност.

Стимули и емоционално отвличане

Моментите, в които емоциите контролират поведението, се реагира без да се мисли. Обикновено колкото по-интензивни са чувствата ни, толкова по-голяма е вероятността те да управляват действията ни. Случаите, които са на живот и смърт със сигурност предизвикват временно емоционално отвличане.

Тъй като мозъкът ни е така устроен, че ние сме емоционални същества, първата ни реакция при дадени обстоятелства, винаги ще бъде емоционална. Нямате контрол върху този етап от процеса. Вие контролирате мислите, които идват след емоцията и играете огромна роля в решението как да реагирате на дадена емоция., стига да я осъзнавате. Някои преживявания предизвикват емоции, които лесно се осъзнават, в други случаи емоциите сякаш не съществуват.

Когато нещо предизвиква у вас продължителни реакции, това се нарича „стимул“. Вашата реакция към стимулите се формира от от личната ви история, която съдържа преживяванията ви в подобни ситуации. Докато вашите емоционални умения нарастват, вие се научавате да да забелязвате своите стимули и да усвоявате специфични начини на реакция спрямо тях, към които ще привикнете.

Оценка на цялостната личност

ЕИ представлява вашето умение да различавате и разбирате своите и чуждите реакции, както и способността ви да използвате това знание, за да управлявате поведението и взаимоотношенията си.

ЕИ е „нещото“ във всеки от нас, което е леко неясно. То влияе на това как контролираме поведението си, как се оправяме в сложния социален свят и какви лични решения вземаме, за да постигнем положителни резултати.

ЕИ е свързана с фундаменталната стихия на човешкото поведение, което е отделно от нашия интелект. Не съществува позната на изследователите връзка между КИ и ЕИ; просто не може да се предположи каква би била нечия ЕИ на основа на това колко е интелигентен този човек. Когнитивната интелигентност не е променлива.

Вашият КИ е един и същ от деня на раждането ви, с изключение на случаите на травматични събития като мозъчна травма например. Човек не става по-интелигентен с научаването на нови факти или нова информация. Интелигентността е вашата способност да учите и тя е една и съща и на 15, и на 50 години.

ЕИ от друга страна е гъвкаво умение, което може да бъде усвоено.Макар да е вярно, че някои хора по рождение са по-интелигентни в емоционално отношение от други, може да не сте родени с висока ЕИ, но да я развиете.

Индивидуалността е последното парченце от пъзела. Неизменният ни стил е това, , което определя всеки от нас. Индивидуалността ви е резултат от вашите предпочитания, например от склонността ви към интровертност или екстровертност. Все пак подобно на КИ, не може да база на индивидуалността да се предположи каква е ЕИ на един човек. И също както КИ, индивидуалността не се променя с времето. Характерните особености се проявяват още в ранно детство и не изчезват.

Хората често предполагат, че определени черти (например екстровертността) се асоциират с по-висок КИ, но онези, които предпочитат общуването с хора, не са с по-висока ЕИ от други, които предпочитат да са сами.

Може да използвате своята индивидуалност, за да си помогнете да развиете вашата ЕИ, но това са независими една от друга интелигентности.ЕИ е гъвкаво умение, докато индивидуалността не се променя.

КИ, ЕИ и индивидуалността, взети заедно, дават най-добра цялостна представа за човека. Когато преценявате и трите параметъра у един човек, те не се припокриват много. Всеки един от тях обхваща определена област, която ни помага да си обясним как функционира този индивид.

Към книгата