Публикувано на

Откъс от “Буда в работата” на Гийтанджали Пандит

Откъс от “Буда в работата” на Гийтанджали Пандит
Откъсът е от книгата „Буда в работата“. Книгата e с будистки мъдрости, които могат да помогнат в търсенето и създаването на вдъхновяваща работа и работно място.

Петте способности

Ние се склонни да смятаме, че мислите не са важни и че единствено действията ни имат значение. Но Буда казва в Джаммапада, много популярен сборник с негови послания в стихотворна форма, че мислите ни предшестват действията ни.

„Всичко, което сме, е резултат от това, което сме мислили. То се основава на мислите ни и е съставено от тях. Ако човек говори или действа със зла мисъл, болката ще го следва, както колелото следва стъпалото на вола, който тегли файтона.“

В ученията си Буда казва още, че това, което мислим, заедно с това, което казваме и правим, създава карма – модел или цикъл, съставен от навици, последователност на реакциите или характера, която започва да управлява живота ни. Ако този модел е негативен, той се съпротивлява срещу промяната и не може да бъде прекъснат лесно. От друга страна, ако този модел или цикъл е позитивен, той продължава да ускорява растежа и движението в живота ни.

Тогава този цикъл се настанява в живота ни – за добро или лошо, в зависимост от мисловните ни навици и действията ни, които ръководят завъртванията му. Ако не съществуваше начин да прекъснем този цикъл и да го променим, това би наподобявало доживотна присъда, по силата на която сме обречени завинаги да се движим по този предопределен начин. Така щяхме да приличаме на хамстер, който и за секунда не спира да бяга по колелото, или на бегач на едно място, който полага големи усилия, без да изминава каквато и да е дистанция.

Това обаче не е цялата истина. Качеството на човешкия живот и преживяванията със сигурност се определя от навиците и реакциите ни. Като човешки същества ние сме упълномощени да избираме и да създаваме тези навици и реакции и постоянно да ги доразвиваме.

Повечето хора са запознати с Четирите благородни истини и Благородния осмичен път на Буда, но малко са тези, които са наясно с предписанията му за овластен живот. В ученията на Буда се споменават пет качества, които когато бъдат стават панча бала – петте способности, които ни помагат да преодоляваме препятствията и да създаваме щастие да себе си и за другите. Тези пет качества включват вяра, енергия, осъзнатост, концентрация и мъдрост.

Силата на вярата, или увереността

В будистките текстове се използва думата „вяра“. Вяра в кого? В себе си, тъй като този тип вяра по-скоро се доближава до „увереност“. Тя включва доверие и увереност в себе си и ви помага да разберете, че можете да преодолявате препятствия като се упражнявате. Същността на будистката практика е в това да можете да уважавате и да бъдете признателни към себе си и другите, в това да имате надежда и позитивни стремежи към бъдещето. Това изисква активно и съзнателно изразяване на благодарност за това, което ви е дал животът.

Увереността или вярата е способността да развивате духовността и проницателността си, за да постигате пробиви в живота и работата си. Увереността е, че стремежите ви не са неуместни и че нищо не е твърде хубаво, за да е истина. Увереността е вяра в собствената ви стойност. Повечето от нас са свикнали да се обръщат към други хора за помощ, подкрепа и съдействие. Но истината е, че ние имаме всички необходими способности и силата да вървим в посока на щастието в личния живот и на работното си място и да помагаме на другите да правят същото.

Силата на енергията, или усилието

Думата „енергия“ произлиза от древна индо-иранска дума със значение на „герой“. В будистката практика тя обикновено означава страстно, храбро и дори героично усилие…

Първата стъпка към постигането на тази цел е самоанализът. Създаването на позитивна енергия е въпрос на положителна вяра, правилна мисъл и придържане към тази позитивност. Самоанализът може да ви помогне да изградите вяра, увереност в себе си, а ясните цели се градят на основата на тази вяра, която потвърждава, че целта ви е постижима, че „вие можете да го направите“.

След самоанализа идна усилието, което трябва да положите, за да постигнете желаната промяна. Това изисква решителност. Въпреки че няма нищо нередно в това да смените работното си място, за да подобрите живота си, за вас е важно да не се подавате на импулса да се оплаквате, да търсите грешки, да се отдавате на негативни мисли или да оправдавате мързела или лошо свършена работа под претекст, че „това работно място не заслужава повече.

Енергията, усилието и усърдието са качества, с които разполагаме и които можем да използваме, за да направим промяна и да изградим кариера, да изпълним задача, да подобрим отношенията си с другите и да се трансформираме на работното си място.От съществено значение е да постигнем тази промяна първо вътре в себе си и едва тогава да очакваме тя да се отрази на хората, с които работим и общуваме.

Силата на осъзнатостта, или съзнанието

Да бъдете осъзнати означава да присъствате изцяло в настоящето, а не да сете унесени във фантазии или безсмислени планове или пък да се тревожите ненужно. Означава също така, че сте наясно с важността на това, с което разполагате – всички ваши способности и всички налични ресурси, че различавате същественото от незначителното и че съзнавате необходимостта да използвате времето си правилно, честно и мъдро и да работите за постигането на желаните резултати.

Защо е важна осъзнатостта, или съзнанието? Осъзнатостта помага да прекъснете моделите на поведение, от които трябва да се отървете. С помощта на осъзнатостта и активното съзнание вие спирате да филтрирате преживяванията си на базата на мнения и предразсъдъци. Преставате да реагирате от позиция, доминирана от безкраен списък с ваши симпатии и антипатии. Така започвате да гледате на работното си място и всъщност на целия ви живот от различен ъгъл. Това променя преживяванията ви на работното място във ваша полза.

Силата на концентрацията, или фокусът

За съвременния последовател на будистките принципи концентрацията не е просто медитацията от древността. Тя означава наличие на правилния фокус върху това, което трябва да бъде постигнато или трябва да бъде създадено. Буда правилно посочва концентрацията като едно от средствата за набиране на инерция в живота.

Работното място е пренаситено с всякакви източници на разсейване, включително технологиите и устройствата, които вярваме, че ни помагат в комуникациите и общуването.Имейлите, смартфоните, таблетите, всички социални и мрежи обаче отклоняват вниманието ни, изяждат от времето ни…

При правилен фокус постиженията и успехите са възможни.

Силата на мъдростта

Едно от значенията на мъдростта е „притежание на опит, познания и добра преценка“.

Именно мъдростта ви позволява да вземате важните решения, да избирате това, което работи добре. Дори комуникацията е функция не само на интелигентност и образование, но и на мъдрост. Ние се научаваме да преценяваме какво, кога и на кого да казваме и с какъв тон на гласа да го правим чрез опита си и това включва в себе си и мъдростта.

Да възприемате нещо в истинската му светлина и да му отговаряте интелигентно, е мъдрост. Умението да давате подходящи съвети на самите себе си и да търсите правилните решения, също е въпрос на мъдрост. Прозорливостта, способността да избирате правилно, е мъдрост. Според Буда този вид мъдрост произтича от прозрение, придобито пряко от опита чрез опит. Тя не произлиза от теоретични разсъждения и заключения.

Подобно на всички способности, мъдростта може да се развива и обогатява. Как изглежда тренировката за мъдрост? Тя започва със самоанализ и самопознание, спокойствие чрез медитация и упражнения за изказване на благодарност. Вие придобивате по-бързи рефлекси, когато започнете да цените и да уважавате себе си и другите.

Мъдростта също така е да поддържате баланс в изборите, които правите и в начина, по който използвате останалите си способности, особено енергията и фокуса. Мъдростта е умереност, защото прекаляването с каквото и да било, е точно обратното на мъдростта.

Развиването на петте способности

Вярата и мъдростта се балансират помежду си, както правят енергията и концентрацията. Петте способности изпълняват контролираща функция, защото те контролират или подчиняват своите противоположности. Уменията и способностите са две страни на едно и също нещо:

  • Вяра или увереност – контролира съмнението;
  • Енергия/усилие/постоянство – контролира мързела;
  • Осъзнатост или съзнание – контролира непредпазливостта или липсата на мисъл;
  • Концентрация или фокус – контролира разсейването;
  • Мъдрост/прозорливост – контролира невежеството.

Буда оприличава тези пет способности на отбор от пет коня. Осъзнатостта е водещият кон. Зад него следват вярата в комбинация с мъдростта и енергията в комбинация с концентрацията. Взети заедно тези способности прогонват илюзиите и отварят вратите на проницателността. Тези способности служат като основа за намиране на смисъл, баланс и щастие на работното място.

Към книгата