Откъс от “Аюрведа. Практическо ръководство” на Гийта Вара

Откъс от “Аюрведа. Практическо ръководство” на Гийта Вара
Откъсът е от книгата „Аюрведа. Практическо ръководство“ на Гийта Вара. Книгата разкрива холистичен подход към здравето, който може да бъде адаптиран към индивидуалните потребности на всеки човек с помощта на аюрведа.

„У всекиго у нас живее лечител, просто трябва да му помогнем да си свърши работата. Естествената ни способност за самоизлекуване е най-великата оздравителна сила.“

Хипократ

Петте велики елемента – панчамахабхута

В основата на аюрведа е залегнала философията самкхя, според която цялата Вселена е изградена от пет велики елемента. Нашите тела също са изградени от тях. Ние сме микрокосмос в макрокосмоса, една отделна клетка от организма на Вселената – също като милиардите клетки в тялото ни. Въпросните пет елемента са известни като панчамахабхута:

  • Акаш – етер/пространство
  • Ваю – въздух
  • Агни – огън
  • Джала – вода
  • Притхви – земя

Акаш, или пространството, е най-финият елемент, в който всичко съществува или се случва. Когато започнал да вибрира, акашът създал въздуха; триенето на въздуха породило огъня, а влагата от топлината създала водата, а водата се твърдила и се превърнала в земя – петият, последен и най-плътен елемент. Цялата органична и неорганична материя представлява различни комбинации на тези пет елемента. Нашата енергия е в непрекъснато взаимодействие с всичко наоколо, а то постоянно се променя и еволюира. Всяка материя е независима в своето съществуване и все пак нищо не може да съществува в изолация. Вътрешната енергия на тялото отразява великите външни космически енергии. Цялото ни съществувание и оцеляване зависи от връзката ни с тези елементи и хармонията с тях е в основата на нашето здраве.

Тези елементи съответстват на „реални“ и осезаеми проявления на елементите пространство, въздух, огън, вода и земя., но същевременно имат неуловимо и абстрактно проявление, така че избягвайте да ги интерпретирате буквално, доколкото често може да са невидими. За да схванем напълно някои от тези концепции трябва да се откъснем от логичното си ляво мозъчно полукълбо и да разчитаме на творческото дясно полукълбо, което отговаря за възприемането на различните отличителни свойства.

Качествата на тези елементи могат да бъдат усетени във всекидневното ни физическо, ментално и емоционално битие и да бъдат разпознати по типичните им характеристики като например хладината и сухотата на въздуха, топлината или светлината на огъня, влажността на водата, стабилността на земята.

Тези качества на елементите се наблюдават навсякъде : във вашето тяло, храна и занимания, в околната среда и сезоните. Ако във връзката ви с тези елементи има пукнатини, ще усетите смущения в тялото си, които може да доведат до различни здравословни проблеми.

Петте елемента в тялото

1. Етер: Пространството прониква навсякъде и позволява на всички елементи да съществуват и да си взаимодействат. В тялото пространството се проявява под формата на кухини: в сърцето, корема, пикочния мехур, устата и ноздрите както и чрез междуклетъчното и синаптичното пространство. Етерът е допринасящ елемент за вата доша.

2. Въздух: Вятърът е динамичният и подвижен елемент, който управлява всяко движение, промяна и действие в тялото, като например мускулната енергия, дишането, кръвообращението. Това е основният елемент, който управлява всяко движение, промяна и действие в тялото, като например мускулната функция, дишането, кръвообращението. Това е основният елемент, който поражда вата доша.

3. Огън: Огънят присъства във всичко, което изисква смилане и трансформация. Телесната температура, интелигентността, храносмилателните ензими, метаболизма и киселините са примери за елемента огън.Той поражда питта доша.

4. Вода: Водата е представител на всичко течно в тялото. Телесните течности като плазмата, кръвта, слюнката, слузта и вътрешноклетъчните течности съставят най-застъпения елемент в човешкото тяло. Водата е важен елемент за питта и за капха доша.

5. Земя: Тя се проявява като цялата видима твърда материя, която наричаме тяло. Придава на тялото структура и форма: кости, зъби, сухожилия, мускули, кожа, окосменост, органи и така нататък. Земята е ключовият елемент на капха доша.
Разбирането на петте елемента ни помага да интерпретираме външната вселена, но и вътрешната си свят. Комбинирането на тези елементи определя нашия ментален тип, навиците, индивидуалността и предразположеността ни към здравословни проблеми.

Тайнството на дошите

Според една от най-практичните основополагащи идеи в аюрведа нашите физически характеристики и индивидуалност са функции на дошите. Трите доши – вата, питта, капха – са се получили от различни комбинации на петте присъстващи и функциониращи в тялото в кондензиран вид елемента.

Всеки човек може да се идентифицира с един от трите фундаментални аюрведични типа/доши. Въпреки че сме изградени от все същите пет елемента, различните им комбинации създават нашия ментален телесен тип, който е уникален като пръстовия отпечатък – това е вашата лична матрица на съществуване. Тази уникална физическа и ментална конституция е известна като пракрути. Впрочем може да сте чували за една съвременна научна теория, според която здравият човек спада към един от трите физически телесни типа: ектоморфен, ендоморфен и мезоморфен. Тази концепция обаче не отива отвъд физическото тяло.

В съвременната наука информацията за физическия тип се ограничава до тялото, но в аюрведа разбирането за нашия ментален/телесен тип – физически и друг – ни позволява да почерпим от огромното познание за начина, по който работи тялото ни и как да го запазим в здравословно равновесие. Така например ектоморфното тяло никога няма да постигне мускулатурата на мезоморфното, а ендоморфното – стройна манекенска фигура въпреки постоянните диети. Аюрведа ни учи да почитаме неповторимия си телесен тип и да работим с него, за да бъдем здрави и щастливи.

Дошите са био енергийните сили, поддържащи живота ви, който е невъзможен, ако липсва някоя от тях. Дошите изграждат вашата пракрути, но също така имат своята функционална роля и регулират всичко, което се случва в тялото. Всяка една клетка в тялото съдържа всички три доши наред със специфичните им функции.

Към книгата