Публикувано на

Откъс от „5-те нива на лидерството“ на Джон Максуел

Откъс от „5-те нива на лидерството“ на Джон Максуел
Откъсът е от книгата „5-те нива на лидерството“ на Джон Максуел. В нея авторът разкрива същността на лидерството като оказване на влияние върху други хора, като основният фокус е върху лидерството като развитие през пет отделни нива.

Можете да усвоите практическите инструменти на лидерството

Много са книгите за лидерството, наредени в хорските библиотеки. Защо да четете и тази ли? Защото тя работи.

Петте нива са използвани за обучаване на лидери в компании от Топ 10 на „Форчън“. Методът се използва, за да помага на организации с нестопанска цел как да ръководят доброволци. И е преподаван в повече от сто и двадесет страни по света.

Всеки път, когато говоря за него, хората задават въпроси и споделят наблюденията си. Това допринесе за по-нататъшното развитие и задълбочаване на Петте нива на лидерството. Концепцията е изпробвана и се е доказала. Но тя има още няколко ползи.

5-те нива на лидерството

Как хората да добият ясна представа какво е лидерство?

За онези, които нямат дарба в тази сфера, то може да бъде загадка. За тях предвождането на хора е като ходене в тъмен коридор. Те имат представа къде искат да отидат, но не виждат нищо пред себе си и нямат представа къде може да има ппоблеми и капани.

За мнозина от академичния свят лидерството е теоретично управление, уравнение, чиито неизвестни си заслужава да бъдат търсени, изследвани и да стават обект на яростни дебати.

Затова пък петте нива на лидерство са ясни и прости, така че всеки може да ги научи.

5-те нива на лидерство определят думата лидерство като глагол, а не като съществително име

Лидерството е процес, а не позиция. Имаше време, когато термините лидерство и мениджмънт бяха взаимно заменяеми. Мисля, че сега вече повечето хора осъзнават значителната разлика между тях. За мениджмънта е най-добре, когато нещата си остават същите.

Лидерството борави с хората и тяхната динамика, която постоянно се променя. Тя никога не е статична. Предизвикателството на лидерството е да поражда промяна и да улеснява израстването. За това е необходимо движение, което както след малко ще видите, е вътрешно присъщо на движението нагоре по нивата на лидерството.

5-те нива на лидерство разбиват лидерството на разбираеми стъпки

Темата на за лидерството може да бъде силно объркваща. Къде започва лидерството? Какво би следвало първо да направим? Какви процеси да използваме? Как можем да придобием влияние над другите? Как можем да създадем продуктивен екип? Как да помагаме на колегите на свой ред също да станат лидери? Петте нива на лидерство дават отговори на тези въпроси с помощта на разбираеми стъпки.

5-те нива на лидерството дават ясен план за развитие на лидерски умения

Твърде често, когато става дума за лидерство, хората си представят път към кариерата, но всъщност би трябвало да мислят за развитието на личните си лидерски умения. Истинското лидерство не е равнозначно на личен напредък. То води до напредък на целия ни екип. Петте нива на лидерство дават ясни стъпки за израстване в лидерство. Водете хората добре и помагайте на леновете на екипа да станат ефективни лидери и тогава ще имате гарантиран успешен напредък в кариерата.

5-те нива на лидерство провеждат лидерски практики, принципи и ценности

При разработването на петте нива замислях всяко ниво като практика, която може да се използва, за да бъдем по-ефективни лидери. Но постепенно, преодолявайки и използвайки нивата, осъзнах, че те всъщност бяха принципи.

Ето каква е разликата: „практика“ е действие, което може да работи в една, но не непременно и в друга ситуация. „Принцип“ е външна истина, която е надеждна както надежден е всеки физически закон. Така например, когато Соломон казва: „Кротък отговор гняв отвръща, а обидна дума ярост възбужда“, то всъщност Соломон изрича един универсален и безвременен принцип.

Принципите са важни, защото функционират като пътна карта, позволяваща за вземане на мъдри решения. Ако ги възприемаме и превърнем във вътрешно присъщи на съществото ни, то тогава принципите стават част от нашите ценности. Петте нива влияят на живота ми като лидер всеки ден.

Към книгата