Откъс от “2020. Астрологична прогноза” на Гал Сасон

Откъс от “2020. Астрологична прогноза” на Гал Сасон
Откъсът е от книгата „2020. Астрологична прогнозa“ на Гал Сасон. Книгата е за това, което предстои и начина, по който можем да разчитаме зодиакалните знаци през 2020 година.

„Астрологията е обобщение на цялото психологическо знание на древността.“

Карл Юнг

Във всички мистични традиции, които познавам, е застъпен фундаментален принцип, че всичко е едно и едното е всичко. Приема се единодушно, че творението и Създателят са едно. Стъпвайки на тази презумпция, астрологията използва идеята за единството, за да докаже, че между движението на планетите в небето и живота на Земята има корелация, синхрон, а следователно и връзка.

Хилядолетия наред мъдри мъже и жени от различни континенти и религии емпирично проследявали, откривали и анализирали връзката между траекториите на небесните тела и случващото се на Земята. Благодарение на наблюденията и острия си ум те успявали многократно да потвърдят алхимичната аксиома „Каквото горе, това и долу“. Древните свързвали сложните орбити и цикли горе със събитията на планетата долу до степен, в която можели да правят предсказания за бъдещето. Всяко дете знае, че през зимата е студено, а през лятото – топло, дори да не е наясно, че причината за смяната на сезоните е 23-градусовият наклон на земната ос. Изхождайки от личния си опит, малчуганът може да предскаже, че през зимата ще носим дебели дрехи.

Астрологията е родена от потребността да се разбират циклите на земята. Кога ще прелеят реките? Кога е време да се сее и кога – да се жъне? Наблюдението на лунните цикли подсказало на жените в древността как да проследяват менструалния си цикъл. Астрологията ни е помагала да оцелеем и да достигнем до този етап на еволюция. Отново астрологията ще ни помогне да преминем на следващото ниво на духовно развитие.

Не случайно Карл Юнг – човекът, придал особен смисъл на думата „синхроничност“, се е занимавал и с астрология. В писмо до Фройд от 1911 г. той споделя: „Вечерите ми са заети предимно с изучаване на астрология.“ По-нататък швейцарският психиатър твърди, че астрологията и изследването на архетипите и знаците са „обобщение на цялото психологично знание на древността.“

Юнг развива теориите си за колективното несъзнавано и архитипите по същото време, когато достига до идеята за смисъла и значението на синхроничността. Той вярва, че синхроничностите, които преживяваме, за доказателство за взаимно свързаността на битието. В астрологията, която изучава знака на всички тези архитипи (или идеи, както би ги нарекъл Платон), се откриват в зодиакалните знаци и планетите.

В синхроничността няма причин и следствие, а само корелация. Шестте затъмнения в 2020 година няма да предизвикат забързване на живота, а са знаци, знамения, които ни казват: „Всичко ще се забърза, дръжте се!“

Ретроградното движение на Меркурий не ни кара да се чудим и маем как да се презастраховаме за всяко нещо, а просто ни информира, че статистически погледнато през това време е по-вероятно да се сблъскаме с недоразумения и грешки в комуникацията. Планетите не причиняват нищо, те не са посланието, а само пратениците.

На четвъртия ден от сътворението Бог казва: „Да бъдат светила на небесната твърд, да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години.“ (Битие: 1:14).

Мисията на астрологията е била и винаги ще бъде да тълкува тези знаци и сезони.

Към книгата