Откъс от “200 отговора, за да успеем на интервю за работа” на Жан Мишел Ази и Франсоа Каби

Откъс от “200 отговора, за да успеем на интервю за работа” на Жан Мишел Ази и Франсоа Каби
Откъсът е от книгата „200 отговора, за да успеем на интервю за работа“ на Жан Мишел Ази и Франсоа Каби. Книгата е с подходящите отговори на двеста въпроса, които обикновено се задават на интервю за работа и гарантират успех.

Какво образование имате? Защо го избрахте?

Значението на образованието намалява с натрупването през годините на професионален опит. Но в каквото и положение да се намираме, този въпрос винаги ще присъства в интервютата за работа. Освен това ние трябва да се стремим да поддържаме репутацията на училището или университета, който сме завършили.

Ако сме възпитаници на добро бизнес или техническо училище или известен университет, няма нужда да говорим много, но ако считаме, че нашата специалност не се познава много добре или е недооценена, можем да се възползваме от възможността да кажем, че сме имали чудесни преподаватели или много интересни курсове и че благодарение на качеството на това образование сме решили да се развиваме в тази посока. Колкото до избора на нашия професионален път, можем да говорим за семейна традиция, за съвет даден в подходящия момент или просто за лични наклонности към даден вид обучение или дейности. Можем да разкажем малко повече за студентските години или за дейностите, които сме имали по време на следването, ако считаме, че това представлява интерес.

Ако сме автодидакти (самоуки) и нямаме специално образование, можем да компенсираме липсата на обучение с едно добро начало в професията. Трябва да покажем положителната страна на подготовката на терен в добро предприятие и под ръководството на опитен ръководител.

Ако сме начинаещи, този въпрос е много важен. Ще трябва да разгърнем отговора и да набележим върху онези аспекти, които имат пряка връзка с работното място, за което кандидатстваме.

Внимание! Когато става въпрос за образованието или професионалния опит, никога не трябва да заблуждаваме събеседника.

За експерта по „Човешки ресурси“ е много лесно да провери данните. Ако бъдат открити фалшива диплома или дори неверни данни в автобиографията, молбата ни за назначение ще бъде незабавно отхвърлена и ще ни покажат вратата, дори и сме успели вече да получим назначение. Много по-ефективно е да приемем образованието си такова, каквото е и да му предадем стойност чрез допълване с други умения и опит.

Какви дипломи имате?

И тук е важно това, което казахме по-горе. Трябва да подчертаваме стойността на дипломите, които имаме и да цитираме всички наши допълнителни умения и квалификации, особено онези, които са свързани с езици.

Когато споменаваме бакалавърската степен, трябва да подчертаем нашата специалност и получените крайни оценки. Ако се подготвяме за конкурс за висше училище или университет, трябва да споменем училището, където сме учили , или университета, от който имаме диплома.

Трябва да сме конкурентоспособни: със сигурност училището или университетът, където сме учили е в надпревара с други учебни заведения. Не бива да се притесняваме да подчертаем в какъв аспект нашето учебно заведение се откроява.

Като студент, кои предмети ви харесваха най-много? А кои най-малко?

Това е често задаван въпрос на начинаещия, защото натрупвайки опит, той започва да губи интерес към ученето изобщо. За отговор добре е да изберем онези предмети, които имат пряка връзка с работното място, за което кандидатстваме. Можем да говорим повече за предметите, които са събудили интереса ни и с какво ни обогатяват в личен и професионален план.

И както винаги трябва да говорим стегнато и логично.

По кои предмети се отличавахте сред състудентите си? И защо?

Този въпрос също се задава на начинаещите и на по-младите хора, които имат малък трудов опит. Със сигурност е имало предмет, който ни допаднал повече, но защо? Защото преподавателят е умеел да ни мотивира? Или защото ни се е отдавал повече?

По принцип ние получаваме по-високи оценки по предметите, които ни харесват. Дали в нашия случай този предмет има отношение към предложената ни работа? Както и да е, ако трябва да обясним кой предмет ни е харесвал повече и сме получавали по него по-високи оценки, нека го направим във връзка с нашата личност и вкусове.

Смятате ли, че сте учили това, за което имате качества? Защо?

По наше мнение отговорът но този въпрос винаги трябва да е, освен ако не е очевидно, че нашият професионален път е съвсем различен. И отговорът ни трябва да е кратък, особено ако сме завършили успешно. Но ако е трябвало да прекъснем образованието си поради външни причини (семейни, лични) може да коментираме, че бихме искали да го довършим, уточнявайки, че повече опит и допълнителна квалификация биха компенсирали това.

Но какъв и да е нашият житейски опит, трябва да избягваме да акцентираме върху миналото, дори и да ни поканят да го направим. Следва да се съсредоточим върху тезата, че желаем да се усъвършенстваме професионално и да вървим напред.

Имали ли сте учебни практики? Какви? Защо?

Няма нужда да изтъкваме значението на стажовете и практиките: те са необходимо допълнение към доброто образование, особено ако учим в университет.

Конфронтацията с реалната работа на терен винаги е шок. И е добре да имаме такъв опит, защото едва ли ще бъдат много възможностите да видим как работи една фирма отвътре. Всички стажове, практики и работа през лятото е полезна, но най.добрите са онези, които ни дават възможност да работим с добър специалист. Затова внимателно трябва да избираме стажовете. Във връзка с въпроса, трябва да преценим това, което практиките са ни дали в професионално отношение.

Какво научихте по време на практиката?

Тук е важно да акцентираме върху съдържанието на практиката. Можем да говорим за функциите ни във фирмата, за качествата и проблемите й, за отговорника на практиката (добър специалист, който ни е включил в проект), за това колко полезно е било неговото ръководство, за трудностите и уроците, които сме успели да извлечем от работата си там.

Към книгата