Най-добрите книги за професионално развитие 2019

Най-добрите книги за професионално развитие 2019

„Най-добрите книги за професионално развитие“ е традиционна класация на Умни Книги, в която публикуваме нашите лични предпочитания за книги за бизнес и професионално развитие, издадени за първи път на български език през съответната година.

В класацията са включени книги, от които сме били повлияни по някакъв начин и ги оценяваме като значими и силно препоръчителни за българските собственици на фирми, мениджъри и служители.

Най-добрите книги за професионално развитие за 2019

Безкрайната игра1. Безкрайната игра

„Безкрайната игра“ от Саймън Синек е книга с фундаментални принципи за едно ново отношение към бизнеса, обществения и личен живот, основани на теорията за безкрайната игра.

Син океан. Преход отвъд конкуренцията2. Син океан. Преход отвъд конкуренцията

„Син океан. Преход отвъд конкуренцията“ от У. Чен Ким и Рене Моборньо е книга-ръководство с пет доказани стъпки за преход отвъд конкуренцията – пазарно стопанство, в което не действат безмилостни и разрушителни закони, а иновации със стойност за потребителя.

Креативност. Психология на откривателството и съзидателността3. Креативност. Психология на откривателството и съзидателността

„Креативност. Психология на откривателството и съзидателността“ от Михай Чиксентмихай е книга за креативността през погледа на наши съвременници за начина, по който се поражда и развива като процес през целия живот и с ценни идеи и решения за личната креативност и живот в творчество.

Четирите нива на Къркпатрик4. Четирите нива на Къркпатрик

„Четирите нива на Къркпатрик“ от Джеймс Къркпатрик и Уенди Къркпатрик е книга, която представя обновена версия на известния модел на Дон Къркпатрик за оценяване на качествата и резултатите от обучението в неговите различни форми.

Маркетинг 4.05. Маркетинг 4.0

„Маркетинг 4.0“ от Филип Котлър, Хермаван Картаджая и Айвън Сетиваван с подзаглавие „От традиционното към дигиталното“ е книга за новия маркетинг, наречен „Маркетинг 4.0“.

Малка книга за големите теории в мениджмънта6. Малка книга за големите теории в мениджмънта

„Малка книга за големите теории в мениджмънта“ от Джеймс Макграт представя 101 основни теории, които всеки мениджър трябва да познава.

Малка история на икономиката7. Малка история на икономиката

„Малка история на икономиката“ от Ниал Кищайни разказва за големите идеи в историята на икономическото мислене – от древността до наши дни, за техните създатели и за историческите събития, които са им повлияли.

Пет звезди. Тайните, които ще ни помогнат да станем не просто добри, а страхотни комуникатори8. Пет звезди. Тайните, които ще ни помогнат да станем не просто добри, а страхотни комуникатори

„Пет звезди. Тайните, които ще ни помогнат да станем не просто добри, а страхотни комуникатори“ от Кармайн Гало е книга за умението да се убеждава – едно фундаментално умение още от дълбока древност, което днес има особена важност.

Изход от Лабиринта9. Изход от Лабиринта

„Изход от Лабиринта“ от Спенсър Джонсън предлага няколко основополагащи правила за пълно преустройство на вашия живот, чрез простичка история, която започва там, където свършва „“Кой ми взе сиренцето?!“

Лидерски промени10. Лидерски промени

„Лидерски промени“ от Джон Максуел е книга за основните принципи на лидерството в наши дни, на фона на промените в днешния свят.

Как открих наивността си11. Как открих наивността си

„Как открих невинността си“ от Ричард Брансън е автобиографична книга, в която авторът разкрива важни етапи от своята кариера на успешен предприемач. Те се преплитат с жизнената му философия и отношение към бизнеса.

Картография на идеи12. Картография на идеи

„Картография на идеи“ от Джейми Наст е книга-ръководство с 12 урока за картографирането на идеи. Това е уникален метод, който позволява използването на по-голяма част от потенциала на човешкия мозък при по-малко усилия. Към книгата има и компактен блок за идеи.

Как да общуваме на работното място13. Как да общуваме на работното място

„Как да общуваме на работното място“ от Лейл Лоундз е интересна и полезна книга за техниките на ефективно общуване на работното място.

Без компромис?14. Без компромис?

„Без компромис?“ от Крис Вос и Тал Раз е книга за преговорите като част от живота ни.

Речник на езика на тялото15. Речник на езика на тялото

„Речник на езика на тялото“ от Джо Наваро е чудесно практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение с 400 модела на поведение, изразени чрез езика на тялото.

Как да продаваме онлайн16. Как да продаваме онлайн

„Как да продаваме онлайн“ на Кристър Холоман е книга, която предлага добре систематизирани експертни съвети за успешен и печеливш онлайн бизнес.

Креативен отбор17. Креативен отбор

„Креативен отбор“ от Кен Косиенда е книга, която описва начина на работа на програмистите по иновационни проекти, характеристиките на екипната работа и стила на управление в емблематичната компания Apple.

YouTube маркетинг For Dummies18. YouTube маркетинг For Dummies

„YouTube маркетинг For Dummies“ от Уил Ийгъл дава отговори на много въпроси, свързани с маркетинга в YouTube – как да се създават стратегии, кампании и съдържание за постигане на успех.

Как да разчетем хората19. Как да разчетем хората

„Как да разчетем хората“ от Рита Картър е книга, която ни помага в трудния процес да разчитаме поведението на хората със серия от полезни инструменти за обяснение на характерни черти, нагласи, намерения и бъдещи действия на други хора.

Пропаганда20. Пропаганда

„Пропаганда“ от Едуард Бернайс е книга, която разкрива механизма за контрол над общественото съзнание от страна на невидимото управление.