Публикувано на

Откъс от “Пет звезди” на Кармайн Гало

Откъс от “Пет звезди” на Кармайн Гало

Откъсът е от книгата „Пет звезди“ на Кармайн Гало. Книгата е за умението да се убеждава – едно фундаментално умение още от дълбока древност, което днес има особена важност. Три вида истории, които можете да разказвате Има три вида истории, които можете – и трябва – да включите във всеки разговор или презентация, които целят…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Креативност” на Михай Чиксентмихай

Откъс от “Креативност” на Михай Чиксентмихай

Откъсът е от книгата „Креативност“ на Михай Чиксентмихай. Книгата е за креативността през погледа на наши съвременници за начина, по който се поражда и развива като процес през целия живот и с ценни идеи и решения за личната креативност и живот в творчество. Къде е креативността? Отговорът е очевиден: креативността е вид умствена дейност-прозрение, което…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Слушай своето тяло” на Лиз Бурбо

Откъс от “Слушай своето тяло” на Лиз Бурбо

Откъсът е от книгата „Слушай своето тяло“ на Лиз Бурбо. Книгата е разказ как да изпълним истинската си цел на хора – да се развиваме чрез своята вътрешна енергия и духовност. Задавал ли си вече въпросът какво правиш тук, на Земята? Каква е целта на твоето съществуване? Всъщност, доста хора не знаят. Отговорът обаче е…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Син океан. Преход отвъд конкуренцията” на У. Чен Ким и Рене Моборньо

Откъс от “Син океан. Преход отвъд конкуренцията” на У. Чен Ким и Рене Моборньо

Откъсът е от книгата „Син океан. Преход отвъд конкуренцията“ на У. Чен Ким и Рене Моборньо. Книгата предлага пет стъпки за преход отвъд конкуренцията – пазарно стопанство, в което не действат безмилостни и разрушителни закони, а иновации със стойност за потребителя. Понятието „преход към син океан“ и процесът за постигането му не ни хрумват изведнъж.…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Дзен и изкуството на щастието” на Крис Прентис

Откъс от “Дзен и изкуството на щастието” на Крис Прентис

Откъсът е от книгата „Дзен и изкуството на щастието“ на Крис Прентис. Книгата е за дзен-щастието или за изкуството да се чувстваш щастлив, следвайки своята „вътрешна“, а не „външна“ пътека. Ние сме авторите на всеки следващ момент Това, което ви се е случило досега в живота ви най-вероятно ви е убедило, първо, че твърдението „Всичко,…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса” на Екатерина Илиева

Откъс от “Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса” на Екатерина Илиева

Откъсът е от книгата „Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса“ на Екатерина Илиева. Книгата е за необятните човешки възможности към духовно прозрение, основани на връзката „душа-дух“. Силата на молитвата Една от големите ми грижи като майка беше да убедя децата си в силата на молитвата така че да остане у тях познание за цял…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Социопатът около теб” на Марта Стаут

Откъс от “Социопатът около теб” на Марта Стаут

Откъсът е от книгата „Социопатът около теб“ на Марта Стаут. Книгата разкрива природата на социопатията и цели да ограничи нейното деструктивното въздействие върху живота ни. „Добродетелта не е отсъствието на пороци или на нравствени опасности; добродетелта е живо и отделно нещо, като болката или определен аромат.“ Г.К. Честъртън Тази сутрин Джо, 30-годишен адвокат, закъснява с…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил

Откъсът е от книгата „Магическата стълба на успеха“ на Наполеон Хил. Книгата синтезирани седемнадесет принципа на бизнес успеха от живота и дейността на успели личности, от тяхната мъдрост, качества и убеждения. Колко е важно да разполагаш с конкретна цел За да пожънете успех във всяко едно начинание, трябва да разполагате с конкретна цел, за която…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Речник на езика на тялото” на Джо Наваро

Откъс от “Речник на езика на тялото” на Джо Наваро

Откъсът е от книгата „Речник на езика на тялото“ на Джо Наваро. Книгата e чудесно практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение с 400 модела на поведение, изразени чрез езика на тялото. Главата Всички видове поведение, естествено се раждат в главата. Мозъкът работи постоянно както на съзнателно, така и на подсъзнателно ниво. Сигналите, които той…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Код затлъстяване” на Джейсън Фънг

Откъс от “Код затлъстяване” на Джейсън Фънг

Откъсът е от книгата „Код затлъстяване“ на Джейсън Фънг. Книгата разкрива същността на затлъстяването като многофакторно заболяване, което според автора е напълно предотвратимо, стига да се разбере биологичната му причина, вместо да се прилага ограничено лечение на неговите симптоми. Изкуството на медицината е доста странно. За някои медицински практики отдавна се знае, че не работят,…

Виж повече