Публикувано на

Откъс от “Променящата се природа на работата” на Световната банка

Откъс от “Променящата се природа на работата” на Световната банка

Откъсът е от книгата „Променящата се природа на работата“ на Световната банка. Книгата е доклад, който анализира променящата се природа на работата и фирмите и подходящите политики за развитие на човешкия капитал, социална защита социално включване. Променящата се природа на фирмите Исторически погледнато, фирмите винаги са работили в рамките на някакви граници. Британският икономист Роналд…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Как да разчетем хората” на Рита Картър

Откъс от “Как да разчетем хората” на Рита Картър

Откъсът е от книгата „Как да разчетем хората“ на Рита Картър. Книгата помага в трудния процес да разчитаме поведението на хората със серия от полезни инструменти за обяснение на характерни черти, нагласи, намерения и бъдещи действия на други хора. Принудени сме да оглеждаме лицата на хората, които биха могли да окажат влияние върху нас, за…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Пет звезди” на Кармайн Гало

Откъс от “Пет звезди” на Кармайн Гало

Откъсът е от книгата „Пет звезди“ на Кармайн Гало. Книгата е за умението да се убеждава – едно фундаментално умение още от дълбока древност, което днес има особена важност. Три вида истории, които можете да разказвате Има три вида истории, които можете – и трябва – да включите във всеки разговор или презентация, които целят…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Креативност” на Михай Чиксентмихай

Откъс от “Креативност” на Михай Чиксентмихай

Откъсът е от книгата „Креативност“ на Михай Чиксентмихай. Книгата е за креативността през погледа на наши съвременници за начина, по който се поражда и развива като процес през целия живот и с ценни идеи и решения за личната креативност и живот в творчество. Къде е креативността? Отговорът е очевиден: креативността е вид умствена дейност-прозрение, което…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Слушай своето тяло” на Лиз Бурбо

Откъс от “Слушай своето тяло” на Лиз Бурбо

Откъсът е от книгата „Слушай своето тяло“ на Лиз Бурбо. Книгата е разказ как да изпълним истинската си цел на хора – да се развиваме чрез своята вътрешна енергия и духовност. Задавал ли си вече въпросът какво правиш тук, на Земята? Каква е целта на твоето съществуване? Всъщност, доста хора не знаят. Отговорът обаче е…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Син океан. Преход отвъд конкуренцията” на У. Чен Ким и Рене Моборньо

Откъс от “Син океан. Преход отвъд конкуренцията” на У. Чен Ким и Рене Моборньо

Откъсът е от книгата „Син океан. Преход отвъд конкуренцията“ на У. Чен Ким и Рене Моборньо. Книгата предлага пет стъпки за преход отвъд конкуренцията – пазарно стопанство, в което не действат безмилостни и разрушителни закони, а иновации със стойност за потребителя. Понятието „преход към син океан“ и процесът за постигането му не ни хрумват изведнъж.…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Дзен и изкуството на щастието” на Крис Прентис

Откъс от “Дзен и изкуството на щастието” на Крис Прентис

Откъсът е от книгата „Дзен и изкуството на щастието“ на Крис Прентис. Книгата е за дзен-щастието или за изкуството да се чувстваш щастлив, следвайки своята „вътрешна“, а не „външна“ пътека. Ние сме авторите на всеки следващ момент Това, което ви се е случило досега в живота ви най-вероятно ви е убедило, първо, че твърдението „Всичко,…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса” на Екатерина Илиева

Откъс от “Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса” на Екатерина Илиева

Откъсът е от книгата „Нещата от живота и съпътстващите ги чудеса“ на Екатерина Илиева. Книгата е за необятните човешки възможности към духовно прозрение, основани на връзката „душа-дух“. Силата на молитвата Една от големите ми грижи като майка беше да убедя децата си в силата на молитвата така че да остане у тях познание за цял…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Социопатът около теб” на Марта Стаут

Откъс от “Социопатът около теб” на Марта Стаут

Откъсът е от книгата „Социопатът около теб“ на Марта Стаут. Книгата разкрива природата на социопатията и цели да ограничи нейното деструктивното въздействие върху живота ни. „Добродетелта не е отсъствието на пороци или на нравствени опасности; добродетелта е живо и отделно нещо, като болката или определен аромат.“ Г.К. Честъртън Тази сутрин Джо, 30-годишен адвокат, закъснява с…

Виж повече

Публикувано на

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил

Откъс от “Магическата стълба на успеха” на Наполеон Хил

Откъсът е от книгата „Магическата стълба на успеха“ на Наполеон Хил. Книгата синтезирани седемнадесет принципа на бизнес успеха от живота и дейността на успели личности, от тяхната мъдрост, качества и убеждения. Колко е важно да разполагаш с конкретна цел За да пожънете успех във всяко едно начинание, трябва да разполагате с конкретна цел, за която…

Виж повече