45 мъдри цитата от “Седемте навика на високоефективните хора” на Стивън Кови

45 мъдри цитата от “Седемте навика на високоефективните хора” на Стивън Кови
„Седемте навика на високоефективните хора“ от Стивън Кови е една от най-полезните книги за личностно развитие, ефективност и постигане на щастие и успех в живота, написани някога.

От “Седемте навика на високоефективните хора” на Стивън Кови подбрахме 45 цитата, които разкриват главните теми на книгата и правят силно впечатление:

 1. „Всеки от нас е склонен да мисли, че е обективен. Но съвсем не е така.“
 2. „Ние виждаме света не такъв, какъвто е той, а такъв, какъвто сме ние.“
 3. „Ако искаме да осъществим значителни промени в живота си, трябва да работим върху основните си парадигми.“
 4. „Когато ценим правилните принципи, ние разполагаме с истини – познание за нещата такива, каквито са.“
 5. „Начинът, по който виждаме проблема, е проблемът.“
 6. „Вътрешните лични победи предхождат външните победи.“
 7. „За да се превърне нещо в навик, трябва да са налице и трите му съставни части – знание, умение и желание.“
 8. „Взаимозависимостта е избор, който само независимите хора могат да направят.“
 9. „Ефективността лежи върху баланса между желаните резултати и способността да се произвеждат въпросните резултати.“
 10. „Свободата да избираме ни прави уникални човешки същества.“
 11. „Между стимула и реакцията съществува свободно пространство, в което човек има свободата да избира.“
 12. „Дори и най-интелигентните животни не притежават четирите уникални човешки дарби – себеосъзнаване, въображение, съвест и независима воля.“
 13. „Наранява ни не това, което ни се случва, а начинът, по който му отговаряме.“
 14. „Действайте или ще бъдете задействани. Последствия ще има, независимо кой от двата пътя ще поемете.“
 15. „Разликата в ефективността между хората, които действат, поемайки инициативата, и хората, които не го правят, е от 5 000 процента нагоре.“
 16. „Проактивните хора превръщат любовта в действие. Любовта е нещо, което се прави – саможертва, себеотдаване.“
 17. „Ако наистина искам да променя дадена ситуация, мога да започна с това, върху което имам контрол – себе си.“
 18. „Щастието, както и нещастието, е проактивен избор.“
 19. „Всички неща се създават два пъти. Първото сътворение е мислено, а второто – физическо.“
 20. „Възможно е да бъдем много ефикасни, без да бъдем ефективни.“
 21. „Никакъв успех в управлението не може да компенсира неуспех в лидерството.“
 22. „Егото е подобно на Мъртво море – то поема, но никога не дава. Затова е в застой.“
 23. „Организирането на времето около седмичен, а не дневен график, води до по-добър баланс и планиране.“
 24. „Ефективното възлагане на работа на другите е може би най-високо продуктивната дейност, която съществува.“
 25. „Бързи поправки“ не съществуват. Изграждането и поправянето на отношенията са дългосрочни инвестиции.“
 26. „В човешките взимоотношения малките неща са големите неща.“
 27. „Най-голямото теглене от Емоционалната банкова сметка е да се даде обещание на някого за нещо важно и после да не се спази.“
 28. „Не можете да промените плода, без да промените корена.“
 29. „Печеля-Печелиш е вяра в третата възможност – това не е моят или твоят начин, а това е един по-добър начин.“
 30. „Непроявените чувства не умират – те са живи погребани и по-късно излизат на повърхността по грозни начини.“
 31. „Когато се съберат двама души с манталитета Печеля-Губиш, резултатът ще бъде Губя-Губиш.“
 32. „Всичко по-малко от Печеля-Печелиш във взаимозависимата действителност е компромис, който дава отражение на дългосрочните взаимоотношения.“
 33. „Комуникацията е най-важното умение в живота.“
 34. „Едно от най-големите прозрения за човешката мотивация е, че задоволените нужди не мотивират. Само незадоволените правят това.“
 35. „Хората искат да бъдат разбирани. И колкото и време да вложите в това начинание, то ще ви се върне с лихвите.“
 36. „Синергията означава, че 1 + 1 може да бъде равно на 8, 16 или дори 1600.“
 37. „Несигурните хора смятат, че светът трябва да се вмести в техните парадигми.“
 38. „Най-голямата сила на всяко едно взаимоотношение се крие в съществуването на друга гледна точка.“
 39. „Физическите упражнения са една от онези дейности, благодарение на които с не особено големи усилия се постигат впечатляващи резултати.“
 40. „Природата дава благословията си на онези, които й се отдават.“
 41. „Телевизията е добър слуга, но и лош господар.“
 42. „Проактивните хора са в състояние да намерят хиляди начини за самообразоване.“
 43. „Няма по-добър начин за разширяване на ума от навика да се чете стойностна литература.“
 44. „Дългият, здравословен и щастлив живот е резултат от правене на добрини.“
 45. „Има толкова много начини за служене.“

Към книгата