15 мъдри цитата от „Без кал няма лотоси“ на Тик Нят Хан

15 мъдри цитата от „Без кал няма лотоси“ на Тик Нят Хан
„Без кал няма лотоси“ от Тик Нят Хан е книга за щастието и радостта да го изживяваме пълноценно чрез усвояване на изкуството да преобразяваме страданието.

От „Без кал няма лотоси“ на Тик Нят Хан подбрахме 15 мъдри цитата, които ни направиха най-силно впечатление:

 1. „Където има страдание, има и щастие.“
 2. „Умението да страдаме добре е много важно за постигането на истинско щастие.“
 3. „Щастието е възможно днес, сега, но няма щастие без страдание.“
 4. „Осъзнатостта е най-добрият начин да понесем страданието, за да не бъдем смазани от него.“
 5. „Да страдаш добре, е изкуство.“
 6. „Корените на страданието ни са дълбоки и са свързани с корените на страданието на другите.“
 7. „Най-фундаменталното ни затруднение е, че понякога ни липсва добра комуникация с нас самите.“
 8. „Най-ефективният начин да покажете състрадание е първо да слушате, след това да говорите.“
 9. „Щастието е възможно още сега, дори не всичко да е идеално.“
 10. „Условията за щастие са винаги не само в мен, но и навсякъде около мен.“
 11. „Около нас и вътре в нас има много чудеса на живота, които си остават недостъпни, защото непрекъснато бързаме.“
 12. Най-ценното нещо, което можете да дадете на любим човек, е собственото ви присъствие.“
 13. „Сам човек, без общност, по-трудно може да промени каквото и да е било.“
 14. „Добрата среда позволява най-доброто в нас да се прояви. Отровната среда може да изведе наяве най-лошото.“
 15. „Когато успеете да накарате приятеля си да се усмихне, щастието му ще докосне и вас.“

Към книгата