Герд Гигеренцер

Герд Гигеренцер е германец, роден през 1947г. Психолог по образование. Има научна степен – доктор на науките. Директор е на Института за човешко развитие „Макс Планк” в Германия. Автор на много статии и книги.

Герд Гигеренцер е популярен и често канен лектор на научни симпозиуми и практико-приложни конференции. Преподава психология в различни университети на света.

Показване на единичен резултат

  • Гласът на интуицията

    Гласът на интуицията

    14.00 лв. 13.30 лв.

Показване на единичен резултат